Головна » Проблема захисту користувачів від негативного впливу електромагнітного випромінювання

Проблема захисту користувачів від негативного впливу електромагнітного випромінювання

Проблема захисту користувачів від негативного впливу електромагнітного випромінювання знаходиться в   в конфлікті з наукою (Анатолій Павленко, професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”).

 

З точки зору сучасної фізики, квантової фізики, з позиції сучасного розвитку науки про природу, людина, по суті, є квантовою дуальною структурою — матерія та поле — і її польова структура — біологічне поле — має важливе значення. Концепція біологічного поля є фундаментальна та природно-наукова, яка дозволяє на якісному та кількісному рівнях надати модельний опис взаємодії об’єктів живої природи між собою та з об’єктами неживої природи в термінах категорій та структур, котрі є в сучасній теоретичній фізиці та біології. Фізичним носієм біологічного поля є торсіонне поле (ТП).
Дослідження, проведені в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 80-х роках останнього століття, показали, що електромагнітні випромінювання будь-якої природи також містять торсіонну компоненту, котра впливає на структуру металу. Торсіонну компоненту ще називають інформаційною компонентою. Торсіонні поля (ТП) мають високу проникаючу здатністю і погано піддаються екрануванню.
Наявність структур, що управляють в реальних біологічних об’єктах, дозволяє припустити, зокрема, механізм дії ТП на живе, тому одним з головних напрямів дослідження ТП є медико-біологічне, оскільки комунікаційні технології проявляють певну агресивність по відношенню до людини, і їх можна оцінити як модифікуючий чинник малої інтенсивності з широким спектром біологічної дії.
Впродовж останніх років з проявом різних властивостей ТП наука стикалася досить часто, а різноманіття підходів, що спостерігається, до побудови теорії ТП говорить про те, що теорія ця ще далека від досконалості. Більш того, незначна частина фізиків, котрі не працюють в нових напрямках теоретичної фізики та деякі з них, які знаходяться на утриманні індустрією мобільного зв”язку, до цих пір відносяться зі скептицизмом до теорії фізичного вакууму і ТП .
Торсіонні поля є фактором техногенного впливу, який виникає при роботі радіоелектронної апаратури, котра випромінює електромагнітні поля (ЕМВ) в широкому діапазоні частот з низьким рівнем випромінювання (антени базових станцій мобільних телефонів, мобільні телефони, монітори персональних комп’ютерів, телевізори і тому подібне). В незалежності від відношення до проблем торсіонних полів, які використовуються для розуміння впливу електромагнітних випромінювань, факт їх дії на організм людини сумнівів вже не викликає.
Встановлено, що істотний негативний вплив на інформаційному рівні здійснюють ліві ТП, проте, в даний час накопичених наукових знань недостатньо для пояснення більшості об’єктивно існуючих біологічних явищ, пов’язаних з дією ТП на людину, хоч і запропонована загальна концепція взаємодії ТП з живою речовиною.
Мобільний зв`язок значно впливає на щоденне життя людини. Тільки в межах 20 років число користувачів мобільних телефонних по всьому світу зросло від нуля до 4.6 мільярдів. Наймолодші споживачам інколи не більше ніж три роки від народження.
Розвиток мережі мобільного зв’язку вимагає розбудови розгалуженої мережі базових станцій мобільних телефонів високої та малої потужності. Темпи приросту абонентської бази в регіонах вимагають постійної роботи по розширенню мережі зв’язку, тому у великих містах та областях постійно збільшується кількість таких станцій і, відповідно, операторів мобільного зв’язку. З урахуванням такого приросту є неминучим посилення побоювань громадськості щодо можливих впливів даних систем зв’язку на стан здоров’я.
Рівень побоювань та заклопотаності суттєво виріс після публікації результатів досліджень, проведених у ряді розвинених країн ЄС – (Final report on the REFLEX).
Серед численних свідчень негативних дій на біологічні об’єкти ЕМВ були однозначно доведені факти пошкодження ДНК від сигналів мобільних телефонів і зменшення кількості рухомих сперматозоїдів у чоловіків на 30% через півтора роки користування мобільним телефоном. Дослідженнями дії UMTS (3G) було встановлено, що розриви нитки ДНК відбувалися вже при величині опромінювання всього 1/40 від рекомендованого безпечного рівня ЕМВ, що вказує на присутність торсіонної компоненти в ЕМВ. Сучасні норми безпечного рівня ЕМВ базуються на припущенні, що ЕМВ не впливають на живе , поки вони не піднімають температуру в тіла, і ніби то такі норми надійно захищають людський організм. Це припущення, проте, входить в протиріччя з результатам ряду експериментів над живим, які в цілому показують, що біологічні ефекти відбуваються вже на рівні, що далеко нижче за ці діючі норми.
Допустимі рівні опромінення вибирають згідно фактичному науковому дослідженню, проведеному у державі. У Європі в 1992 була створена Міжнародна комісія з неіонізуючого радіаційного захисту (ICNIRP). Вона була заснована доктором Майком Ріпачолі (Repacholi), котрий на той час обіймав посаду так званого проекту EMF Projject of the WHO ( ICNIRP). Це була приватна асоціація, котру підтримували Всесвітня організація охорони здоров`я (WHO), ЄС, і декілька держав, таких як, наприклад, Франція та Німеччина.
У 2006 Repacholi був найнятий консультантом Американського енергетичного об`єднання. Відповідно до вимог виробників мобільних телефонів, ICNIRP приймає рішення, що немає ніяких інших ефектів ЕМВ, окрім теплового. В якості біобезпечних норм для частот 900 мгц було запропоновано величину 4.5 W/m2, для частот 1800 мгц – 9.0 W/m2, для 2100 мгц – 10.0 W/m2. Саме ці пропозиції [ICNIRP (1998) Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4):494-522], котрі розглядали лише короткострокові і прямі впливи на здоров`я людей, викликані ЕМВ, та не розглядали ефекти тривалого впливу, такі, як, наприклад, розвиток раку і нейродегенеративних порушень, були прийняті WHO та ЄС в 1998, і ці пропозиції були подані для розгляду іншим державам [Warum Grenzwerte schadigen, nicht schutzen – aber aufrecht erhalten werden. Beweise eines wiss.enschaftlichen und politischen Skandals. Schriftenreihe der Kompetenzinitiative e.V., Heft 4 ].
Для виробників мобільного зв`язку результати пректу REFLEX були неприйнятні, тому що його результати ставили під сумнів існуючі норми рівня ЕМВ.
Генотоксичні ефекти, такі, як наприклад, розриви ланцюгів ДНК, спостерігались навіть при опроміненні 0,005 W/kg (норма SAR- питома швидкість поглинання) частотами UMTS, що становило всього 1/40 від норми сьогодення.
Під випромінюванням GSM та іншими ідентичними експериментальними умовами значення SAR величиною в 0.3 W/kg ( це 1/6 діючої в теперішній час норми), було досить, щоби значно збільшити кількість розривів ДНК. Професор Олександр Лерчл (Lerchl), у той час член і починаючи з 2009 голова Комітету по неіонізуючому випромінюванню німецької Комісії з радіологічного захисту (SSK) Федерального офісу радіаційного захисту (BFS) і тому відповідальний за захист людей в Німеччині, зробив драматичний висновок: “Якщо результати досліджень, отримані з Відня, були б підтвердженими, це, можливо, було б початком кінця сотового зв`язку”[How Susceptible Are Genes to Mobile Phone Radiation? State of the Research – Endorsements of Safety and Controversies – Self-Help Recommendations. With Articles by Franz Adlkofer, Igor Y. Belyaev, Karl Richter, Vladislav M. Shiroff. Competence Intitiative e.V., Brochure 3].
Але з часом почалась кампанія проти визнання результатів проекту REFLEX,
їх зустріли з скептицизмом і протидією виробники мобільного зв”язку та їх представники в науці. Метою їх об’єднаних дій було зменшення значимості публікацій в науковій літературі, котрі повідомляли на руйнівну дію випромінювання ЕМВ на гени. Моральне шельмування авторів тривожних результатів було прийняте схвально.Ці безсоромні спроби зірвав той факт, що два комітети по етиці в науці, котрим наказали розслідувати матеріали, не довели факту фальшування результатів проекту REFLEX.
Проте отримані результати, не дивлячись на те, що вони все ще доступні в науковій літературі, безнадійно ігноруються. Так, між іншим, декілька разів було доведено, що результати випробовувань були проігноровані також і Міжнародним агентством по дослідженню раку (IARC) в Ліоні [Strahlenschutz im Widerspruch zur Wissenschaft. Eine Dokumentation. Schriftenreihe der Kompetenzinitiative e.V., Heft 5 ]. Врешті-решт, політика і промисловість все ще спільно вірять в нешкідливість випромінювання мобільного зв`язку. Щоб захищати свої інтереси далі, вони, звичайно, не будуть вибирати засоби.
Історія науки учить, що урядові установи і промисловість часто нею зловживають для досягнення своїх егоїстичних цілей, і що є більш ніж достатньо учених, котрі не можуть дозволити собі неправильне тлумачення результатів досліджень у відповідь на пропозиції професійних та/або матеріальних вигод. Один з вчених з доброю репутацією, Франц Адлькофер започаткував нову організацію “Пандора”, щоб вказати на серйозну шкоду, створену таким злочинним відношенням для громадян Європи, щоб протидіяти своєю діяльністю дезінформації, котра іде з багатьох джерел урядових установ і промисловості. Дефіцит знань про шкоду для здоров`я потрібно зменшити, і здебільшого він є результатом некоректної інформації населення про реальний стан наукових надбань в цій сфері.
Така неправильна поведінка і є метою для таких поступливих, непринципових вчених, які спочатку доросли до “експертів”, а потім стали присутніми в національних і міжнародних радах, забезпечуючи відповідні поради для урядових ухвалень і рішень. Вони несуть відповідальність за те, щоби постійно слідкувати за досягненнями наукового прогресу в різних областях досліджень. Вони ставлять під сумнів результати учених, котрі їх критикують; вони використовують свої власні результати, нерідко отримані від псевдодосліджень, які фінансуються промисловими та урядовими організаціями — це головні принципи їхньої діяльності. Цей стиль роботи в науці входить в протиріччя з системою європейських цінностей.
Фундація “Пандора” буде запобігати тому, щоби творцям політичних і рішень, котрі нав`язані промисловістю, і тим, хто зраджує етичні принципи, неправильно використовуючи науку, все безкарно сходило з рук.
Аналізуючи свої стосунки з індустрією мобільного зв`язку, політикою і ЗМІ, протягом часу, коли Адлькофер організовував та координував проект REFLEX, він приходить до висновку, що під потоком обставин сьогодення правда про біологічні ефекти випромінювання ЕМВ приховуються всіма засобами, зокрема кримінальними.
Ніби дослухавшись до заяв Адлькофера, Постійний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЕ) на своєму засіданні в Києві 27 травня обговорив і схвалив доповідь Комітету з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства і місцевих і регіональних справ ПАРЕ про шкоду мобільних телефонів для дітей і про потенційний шкідливий вплив ЕМВ на навколишнє середовище і здоров’я людини.
У проекті Рішення, зокрема, міститься рекомендація урядам країн-членів Ради Європи заборонити використання мобільних телефонів, а також систем WiFi і WLAN в школах і дитячих установах. При цьому, планується закликати уряди до скорочення рівня дії ЕМВ.
За даними НАМН України, захворюваність дітей шкільного віку за останні десять років зросла майже на 27%. Загалом, лише у 7% українських школярів спостерігається задовільний стан здоров’я організму.
В світі розроблено низку захисних пристроїв, котрі дещо зменшують рівень ЕМВ, але не усувають впливу його торсіонної компоненти.
Пристрої ж захисту мобільних телефонів, розроблені в Україні, створюють праве торсіонне поле, тим самим захищаючи користувача від негативної дії на нього лівого торсіонного поля. Більш того, при цьому стан захищеності передається на незахищений мобільний телефон незалежно від відстані.
Українськими і французькими фахівцями вперше було встановлено, що антена базової станції підсилює негативний вплив на людину і тварин, якщо її заземлення виконане в місці розташування геопатогенних аномалій. Установка щогл з антенами для мобільного зв’язку в точці перетину геопатогенних зон викликає серйозні проблеми із здоров’ям у людей, нездужання різної етіології.
При цьому дія дестабілізуючого чинника екосистеми тягнеться уподовж “торсіонного хвилеводу” на скільки завгодно великі відстані (до десятків км., шириною 5 – 25 м) від джерела ЕМВ.
Українськими вченими розроблені також пристрої захисту користувачів від негативного впливу на них ЕМВ базових станцій мобільних телефонів, і ці пристрої слугують як ефективні природоохоронні засоби, що підтверджене офіційними актами медико-біологічних досліджень, проведених українськими та французькими вченими.
Таким чином, створений в нашій країні фактично на ініціативних засадах науковий і практичний потенціал ставить Україну в перший ряд держав, здатних реально захистити людину від шкідливої дії ЕМВ – цього, на жаль, неминучого супутника сучасної цивілізації.
Але за роки незалежності України керівництво країни практично не займалось серйозно екологічними проблемами, і сьогодення таке, що держава не має наміру забезпечити екологічно безпечне довкілля для людей. Це означає, по суті, наближення до екологічного дефолту країни, тобто, держава не виконує своєї основної функції для збереження генофонду нації — забезпечення гарантованих екологічно-безпечних умов для здоров’я кожного мешканця країни. Достатньо навести всього одну жахливу цифру — на 100 новонароджених дітей сьогодні в країні лише до 40% народжується відносно здорових. Це свідчить про те , що етнічні українці вимирають як нація.
Науковці, працівники медицини, державні органи повинні вжити негайних заходів з метою недопущення екологічного дефолту нації, започаткувати розробку дійсно біологічних норм ЕМВ з урахуванням розробок вчених України стосовно торсіонних технологій.
Під тиском громадськості є певні зрушення. Влада Києва планує перенести базові станції мобільних операторів,  тобто переглянути місця концентрації базових станцій, не приймаючи до уваги твердження фахівців СЕС, що рівень електромагнітного випромінювання не перевищує установлені норми.

М.В.Курик

Украинский институт экологии человека, профессор, доктор физ.-мат. наук

M.V.  Kurik” <kurik@iop.kiev.ua>

А.Р.Павленко

Открытый международный университет развития человека  “Украина”, профессор, к.т.н.

a.pavlenko@meta.ua

 

Також пропонуємо прослухати та побачити фрагменти виступу А.Р. Павленка в “Будинку вчених”, місто Київ, 15.05.2014 року:

15.05.2014, Будинок вчених, канд. тех. наук А.Р. Павленко, Захист від торсіоних полів

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку