Рубрика 'Виступи (аудіо- та відеозаписи)'

«Зміст слів і назв, що походять від санскриту», Василь Кобилюх

9.05.2009, форум в рамках козацького фестивалю «Утвердження», виступ виступ лікаря-терапевта, науковця, філолога-санскритолога, поета Василя Кобилюха.   16.25 хв. Виступає Василь Кобилюх 17.15 хв. Треба знати, хто такий козак. Історія збереження слова «козак» і його перетворення Слово «козак» не тюркського, не татарського, не турецького походження, це є праукраїнське слово. Складається воно із двох основ: «кгун» , що означає «князь», або «володар»,
Прочитати…


Юрій Шевельов

«Юрій Шевельов як есеїст», Оксана Забужко

        Оксана Забужко про спілкування з Юрієм Шевельовим (мали мету – прокласти культурний міст між поколіннями), їх «епістолярний роман». 7 хв. – про масштабність мислителя (реалізований інтелектуал європейського формату, нарівні  Сартра, Фуко, Бурдьє);  специфічний інтелектуал – фахівець найвищого гатунку, заангажований  в творіння історії і перетворення світу навколо себе, сам є персонажем історії; з тих, що задають спосіб
Прочитати…


«Про небезпеку в сучасній політичній ситуації, яка створюється за допомогою радикальних молодіжних угруповань», Є.О.Васильчук

Спостерігається небезпечна тенденція серед влади та ЗМІ, що проявляється в ігноруванні та заохоченні виявів інтолерантності серед окремих радикальних груп молоді. 2.11.2016 р., Верховна Рада, парламентські слухання на тему «Ціннісні орієнтири сучасної молоді», виступ президента Всеукраїнської спілки молодіжних громадських організацій «Агенство соціальної діагностики та партнерства» Васильчука Є.О. Виступ «Запобігання і протидія поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні» Автореферат «Молодіжний політичний радикалізм та
Прочитати…


Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у сучасній Україні

Виступ «Запобігання і протидія поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні» Виступ «Про небезпеку в сучасній політичній ситуації, яка створюється за допомогою радикальних молодіжних угруповань» Книга «Субкультурний молодіжний радикалізм» Книга «Російський екстремізм в Україні» Книга «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України»     ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким наростанням екстремістських і терористичних викликів, загроз безпечному існуванню людини, суспільства й української
Прочитати…


Страх: осознание и управление им

  20.09.2016 в Доме учёных НАН Украины была прочитана лекция на тему: «Страх: осознание и управление им». Лектор – бизнес-тренер, тьютор, автор ряда очных и дистанционных курсов, тренингов по личной эффективности, деловым коммуникациям, продажам, психолог отдела планирования и работы с семьями Киевского городского центра семьи «Родынный дим» Инна Анатольевна Рябошапко.         2.50 мин. Лектор о себе и работе, о
Прочитати…


Пам'ятник Богданові Хмельницькому

Український національний характер

Вступне слово, лектор про себе. 1.55 хв. Тема «Український національний характер» 2.10 хв. Питання лекції: Поняття національного характеру. Властивості національного характеру. Складові (етнічні). Соціо-психологічні риси. Види свідомості. Способи передачі рис. Негативні та позитивні риси національного характеру.   3.20 хв. Довгий час вважали, що вивчення національного характеру – неможливе. Чи національний характер є сумою характеристик окремих індивідів? Характер особистості – не
Прочитати…


Сімейні традиції вираження емоцій. Емоційний етикет у сім’ї. Як через емоції формуються сімейні сценарії?

Эмоциона́льный интелле́кт Сімейні традиції вираження емоцій. Емоційний етикет у сім’ї. Як через емоції формуються сімейні сценарії? Беруть участь: засновник та ведуча клубу емоційної підтримки «Відрада», тренер з розвитку емоційного інтелекту, консультант з емоцій Тетяна Ларіна, київський студент Андрій. В кожній родині – є свої традиції вираження емоцій, свій сімейний етикет. З 0.50 хв. – консультант Тетяна Ларіна Батьківські сценарії рідко
Прочитати…


Станислав Леонидович Дубиковский

Директор института “Социально-экономического развития” (сайт, Facebook). В течение долгого времени С.Л. Дубиковский работал в государственных организациях. В последние годы был членом различных общественных организаций. Был кандидатом на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины в феврале-марте 2015 года. В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая безопасность государства в условиях развития информационного общества» (Экономические науки). Является автором около 20 научных
Прочитати…


Субкультурний молодіжний радикалізм

Васильчук Є. О. Субкультурний молодіжний радикалізм : монографія / Є. О. Васильчук, Л. П. Чернова. – Харків : «Діса плюс», 2016. – 128 с. – (Серія «Проблеми національної безпеки»). У монографії досліджено ідейно-світоглядні аспекти та особливості інституціоналізації субкультурного молодіжного радикалізму. Проаналізовано тенденції поширення радикалістських ідей у сучасному молодіжному середовищі. Визначено структуру радикалістського світогляду молодіжних субкультурних груп і течій. Для фахівців правоохоронних і безпекових органів, органів державної
Прочитати…


Російський екстремізм в Україні

Васильчук Є. О. Російський екстремізм в Україні [Текст] : монографія / Є. О. Васильчук. – Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 120 с. – (Серія «Проблеми національної безпеки»). У монографії досліджено ідейно-політичну сутність, особливості розгортання діяльності і політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань. Проаналізовано тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму на території України.
Прочитати…