Головна » Українська ідентичність у модусі міфологем

Українська ідентичність у модусі міфологем


Історична пам’ять людства зберігає факти, події і міфологеми.

В культурології суб’єкт частково співпадає з об’єктом, тому, читаючи культурологічну літературу, слід зважати на автора (хто написав, коли). Міфологія – один з механізмів формування ідентичності.
Сучасність надає більший простір для творення міфології.
Кожний народ живе в певному міфі, сама історія і є міф.
Кожне наступне покоління бажає історію переписати по-своєму, спираючись на нові факти та все по-іншому інтерпретуючи.
Носії різної ідентичності подадуть різну картинку – інакше бачення подій.

З 6.40 хв. – про передумови написання монографії (починаються з 2007 року)

Причини написання:

1. Політичні;
2. Психоаналітичні.

«Украина не входит в границы «русского мира»»

З Патріарха Кирила (з його 3—4 асамблеї) почався агресивний «русский мир» і антиукраїнський шабаш.

Стара радянська парадигма: культура асоціюється з минувщиною («с наследием»); є лише «надстройкой над базисом».

Сучасна російська ідеологія – трансформовані православорусофільні концепції.

В Росії – «тунельне» історичне мислення: що не попадає в «тунель», та просто не сприймається!

З 21.40 хв. – про книгу та її розділи:

Розділ 1. Східнохристиянська ідентичність у контексті цивілізаційного процесу (візантиністика).

Розділ 2. Кримський топос з огляду на візантійську ідентифікаційну парадигму (Крим в речищі візантійської імперської парадигми (в тому числі Севастопольський дискурс щодо радянського Криму)).

Розділ 3. Ієротопія «Храму-Граду» як конструкт міфологічного світобачення (про храм як епістему (міфологема храму-граду)).
Теменологія – термін Корбена; «теменос» (з грец.) – горнє місце; “Київ — другий Ієрусалим” це міфологема часів Київської Русі, що була пролонгована за доби бароко; “Новий Ієрусалим” – під Москвою на Істрі (за це в 1666 році зняли з посади Патріарха Никона); Соловецький монастир; містичний град Китеж, занурений у озеро Світлояр, автор описує Китеж через поезію Клюєва; приклад трансформації у соціалістичний рай знаходимо у Блока.

Розділ.4. Храмова свідомість та організація мнемотопів міського ландшафту (ієротопія – теорія про сакральні простори російського культуролога Лідова (з Черкас); Хайдегер «Творение и истина»; автор поширює значення ієратопії як релігійного місця на місто та мнемотоп (пам’ятне місце міста)).

Розділ 5. Варіація архетипів у структуруванні протонаціональних міфологем
Розділ 6. Колізії моделювання української ідентичності на підставі поняття «святої землі» «Україна – нова Троя» (вийшла з українського сарматизму), «Україна – Аратта» (етноцентричний міф, що склався за Ющенка) та інші, в тому числі новітні сепаратистські ідеологеми Донбасу).

Післямова – про імперську ідентичність; імперія – культурна форма; гомоімперія – людина-імперія; «русский мир» – ідеологема священства; «евроазийский мир» – ідеологема царства (квазіімперії); «русский мир» – це Україна, Росія, Белорусія, Молдова (на думку Патріарха Кирила).

Політичний розподіл України на Бандерівщину і на Новоросію штучний.

Україна об`єднається і стане антипутінською.

З 32 хвилини – думки колег про автора монографії

Руслана Демчук

Руслана Демчук

28 листопада 2014 в Бібліотеці Антоновичів НаУКМА відбулася презентація монографії доцента кафедри культурології НаУКМА Руслани Вікторівни Демчук «Українська ідентичність у модусі міфологем»(К.: «Стародавній світ», 2014).

 

Національний дискурс та тема етнокультурної ідентичності набула неочікуваної актуальності після розпаду таких державних утворень як СРСР, Югославія, фактично Грузія та Молдова. Анексія Криму й наміри розчленувати Україну зробили зазначену проблематику життєво важливою. Усталені поняття гуманітаристики щодо природності еволюційності певних ідентифікаційних феноменів наразі вимагають кореляції або Українська ідентичність у модусі міфологемперегляду. Зокрема, Україна запропонувала відмінну від Росії модель соціального існування у контексті східноєвропейського простору, обумовлену як історико-культурною компонентою, так і специфічною самоідентифікацією індивідуумів.
У монографії розглядається формування української ідентичності у ракурсі репрезентативних міфологем з актуалізацією концептів: «ієротопія», «храмова свідомість», «мнемотоп» «крипторелігійна поведінка», «ностальгічний міф» тощо.
Видання адресується науковцям та всім зацікавленим питаннями власної культури.

19.12.2014

Руслана Демчук:

Стаття Український «сарматизм» як алгоритм організації спільноти

Доклад (текст) На стыке империй: опыт и память Украины

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку