Головна » Цивілізація Київської Русі

Цивілізація Київської Русі

 

Переяславів на Русі було багато; 1-й – для уточнення називали Переяслав Руський

 

Руська земля у вузькому значенні цього терміну

 

0.23 хв. – про локалізацію початкової Русі (територія Середнього Подніпров’я)

Русь – Київ, Чернігів, Переяслав; далі назва поширювалась на всю територію Східної Європи крім степової зони (до Обухова, річки Стугни).

 

2 хв. – інформація для медієвістів: з писемних джерел («Повість врем’яних літ»), з археологічних матеріалів (основа для історичної реконструкції), з іконографічних матеріалів

 

Давньоруські ключі

Давньоруські ключі

3.35 хв. Ключ – це приватна власність – це держава.

 

 

 

 

 

 

5.12 хв. – художні історичні реконструкції – створював Реріх

 

Слов’яни на Дніпрі (худ. М. Реріх)

 

 

5.50 хв. Пояс – тогочасний паспорт дружинника (еліти), більш характерний для Кавказу та Сходу.

 

6.52 хв.

Категорії археологічних пам’яток:

 1. Городище (міста і замки).
 2. Відкриті поселення (жило 90% населення)
 3. Могильники (кургани), діаметром – 5-10 м, висотою – до 1 метра
 4. Скарби

7.50 хв. – річка Псьол під Сумами – 2400 курганів в лісі було 20 років назад  (спершу було 5000 – 1200 лишилось)

 

 

 

Зведення кургану Чорна Могила в Чернігові

Зведення кургану Чорна Могила в Чернігові

8.30 хв. Чорна могила (князівський курган в Чернігові) – добре зберігся, великий, типу скіфських, часів Святослава (батька Володимира), висота від 20 метрів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про поховальний обряд (його етапи)

9.45 хв. – відраза до поховання у слов’ян, домовина – космічний корабель для переходу в інший світ, «избушка на курьих ножках»

Ховали після заходу сонця, покійників спалювали.

 

Похорони руса (худ. Г. Семирадський)

 

10.44 хв. – ранні скарби (скроневі кільця, лучниці) характерні для Великої Моравії (Центральної Європи)

11.30 хв. – та Русі – на перехресті світів стояла

 

 

Срібні прикраси русів

11.50 хв. – обряд полюддя (спроба реконструкції) – обхід князя з дружиною з метою збору данини, зафіксував К. Багрянородний

 

Полюддя (худ. К. Лебедєв)

 

12.50 хв. – про запрошення Рюриків на Русь (мета – збір податків чужинцями); відбувалось формування соціально-стратифікованого суспільства

 

Пам'ятник першим Рюриковичам (Норречепінг, Швеція)

Пам’ятник першим Рюриковичам (Норречепінг, Швеція)

 

Данина хозарам (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

  «Давньоруське минуле в історичній культурі України та Росії ХVІІ - XX сторіч», лектор Ярослав Затилюк

14.10 хв. – в багатьох країнах Європи для створення легітимної влади (апарату насильства та збору податків) запрошували іноземців

Курган Гульбище в Чернігові

15.05 хв. Курган Гульбище на Болдиних горах.

 

 

 

 

 

 

 

15.20 хв. – ординарний поясний набір

 

Деталі поясного набору дружинника

 

15.50 хв. – Київ

 

Кий (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

16.10 – хто руси, скандинави чи слов’яни? (опис арабського автора)

17 хв. – наконечник меча та кінська збруя

17.40 хв. – форми для сканців (Поділ), надпис арабською

 

Формочка для виготовлення прикрас із Києва

 

18.25 хв. – унікальний для Європи матеріал – мініатюри в літописних списках (дозволяють відтворити костюми та події)

 

Помста Ольги древлянам (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

Жорстокість – елемент культури тих часів (про сватання древлянських послів до Ольги).

19.35 хв. – фібули (застібки) – скандинавські; ґудзики – у слов’ян

 

20.21 хв. – кістяний гребінь

 

Кістяні вироби

 

Меч із Києва

20.50 хв. – меч, вага не більше 1 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

21.23 хв. – вікінги, про завоювання ними Європи

 

Заклепки для лодій

Заклепки для лодій

 

Вікінги (зображення на килимі із французького Байе)

Вікінги (зображення на килимі із французького Байе)

 

22 хв. – р. Случ, південь Житомирщини, знаки Рюриків

 

 

22.50 хв. – обряд захоронення (князь, жінка, воїни) в Чорній Могилі

 

Обряд захоронення в Чорній Могилі (реконструкція Б. Рибакова)

 

Чим вище вогнище, тим вище душа піднімається. В тому світі душа буде жити як і в цьому, тому для супроводу набиралися різні речі.

У середньовіччі, на відміну від нашого часу, час і простір йшли нелінійно  (початково душа піднімається на небо, після того могла попадати зразу в підземне царство, минаючи середній світ, в якому ми живемо).

24.24 хв. – шабля з Чорномор`я, X ст., 1-а шабля, що знайдена на Русі (шабля – рублячи зброя, меч – колюча зброя)

25 хв. – щит (були дерев’яні з залізними умбонами під праву руку, захищали)

 

 

 • бляшка (угорська)
 • релігійні ритони (пити мед на свята) з Чорної могили

 

Ритуальні ритони із чернігівської Чорної Могили

 

  Про витоки української нації

26.26 хв. – моравські скроневі кільця, бойові сокири

 

 

27.05 хв. – одна з ранніх мініатюр (видні деталі) – данина хозарам, легенда

 

Данина хозарам (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

28.17 хв. 860 р. – перший похід на Костантинополь останніх представників київської династії Аскольда і Діра;

 

Похід Аскольда і Діра на Константинополь (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

Олег сідає на Київському столі (Великий київський стіл), про початкову Русь на Волзі (Ітілі), про побиття хозар.

 

Олег на київському столі (мініатюра Радзивіловського літопису)

Олег на київському столі (мініатюра Радзивіллівського літопису)

 

29.20 хв. «Мудрий» – прізвисько дане після середньовіччя у XVI ст.; Русь – до р. Росі (Біла Церква і Канів), лівий кордон по р. Сулі.

 

Русь в часи утворення держави (початкова Русь)

 

Початкова Русь – конфігурація території за князя Олега мала вигляд вісімки: Ладога (Новгород), Київ – Переяслав, Смоленськ (об’єднав шлях із варяг греки); фактично простягалась від Карпат до Волги.

31 хв. – на півночі кордону Русі не було; про управління територією та її розпад на дрібні князівства

32.15 хв. – різниця між моделлю управління Руссю та імперією Карла Великого

«Карусель» почалась з Ярослава Мудрого, що трьом синам поділив територію; 50 удільних князівств було за часів Батия.

33.50 хв. – про Юрія Долгорукого, Володимира Мономаха

35 хв. – про назву території «Поукраїна» французького дипломата при дворі польського короля П. Шевальє, що розташована на краю європейської землеробської цивілізації

36 хв. – на Варшаві в ті часи закінчувалась європейська цивілізація

У IX–XI ст. зародилась цивілізація з центром в Києві, за Б. Рибаковим.

До XIII ст., до монголо-татарської навали, Київ лишався «матір’ю городов руських».

Київ – порфірородна вдова (сидів митрополит). В ті часи нічого не вирішувалось без релігії (ні мистецтво, ні законодавство).

Далі – Золота Орда  і Велике князівство Литовське.

37.40 хв. – про Данила Галицького

38.38 хв. Олександр Невський побратався кровно з Ордою

39.40 хв. Данило Галицький спробував балансувати між Ордою і Європою

39.44 хв. Чи став Ярослав «Мудрим» – з XVI ст.?

«Повесть временных лет», Іпатіївський , Лаврентіївський літописи називали його Ярославом Володимировичем та Храмцом (шкутильгав з дитинства). Був сватом та тестем Європи, знав кілька мов. Мав бібліотеку, організатор, дипломат.

43.45 хв. – про перехід мадярів, суперечки, пов`язані з цим моментом

  Русь = Україна ≠ Росія. Два імені однієї країни

45.10 хв. Міф – момент усвідомлення і формування національної ідеї (Богдан Хмельницький: козаки походять від сармат).

45.40 хв. – про татаро-монгольську орду

Чингісхан народився за 25 км вище озера Байкал. Монголи антропологічно – лише верхівка орди.

Монголи захопили Китай – Середню Азію – імперія їх простяглась від Тихого океану до Адріатики. Це була найбільша імперія всіх часів.

Мадяри теж татари; про розвиток цивілізації (має плюси і мінуси).

Руси – збірна назва, як і монголо-татари.

49 хв. Етнос – індивід, який відносить себе до певної історичної групи людей.

Русь – на Волгу ця назва попадає у XIII столітті.

Про твір «Слово о погибели Русской земли» (ченець з Галича написав).

50 хв. Про назви «Мала Русь» і «Велика Русь»; для семантики середньовіччя характерно:

 1. Малий – центр;
 2. Великий – периферія.

Богдан Хмельницький бажав конфедерацію.

Золота Орда – придумана назва. Синя Орда – існувала в районі Тихого океану.

51.20 хв. Населення сучасної Росії – конгломерат. Так само, як Штати, Австралія – країни (і нації) мігрантів. Основа – фіно-угри.

Слов`янство зародилось в Межиріччі Вісли, Прип`яті і Дністра, далі розселились.

Матеріальна культура Рязані один до одного матеріальна культура Переяслав-Хмельницького.

55 хв. – р. Синюха, 1362 рік – війська Литви, Білорусії і Русі (сучасної України) звільнились від Золотої Орди (на 110 років раніше від Московії)

Питання та відповіді.

56.03 хв. – про писемні джерела:

 • «Літопис Руський» – переклад Леоніда Махновця, Іпатіївський літопис;
 • «Повесть временных лет», 1930 року переклад, в двох томах під редакцією Ліхачова;
 • 3-й том Давньої історії України (Археологія);
 • мініатюри Радзивіллівського літопису.

2 година – про праці В. Білінського; може бути різна інтерпретація фактів; про вигадки Ю.І. Іллєнка щодо княгині Ольги

2.30 хв. – 1211–1380 рр., питання про імперію монголів (чому розвалилась?)

Імперії грають свою позитивну роль консолідації зусиль, а далі починають гальмувати розвиток цивілізації.

Про трагедію Російської імперії; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. «Империя Чингис-хана» (книга)

Віспа і чума – спричинили у середні віки мор на всіх континентах.

Святослав мав імперію від Волги до Константинополя.

Але не один народ не може жити вічно: або модернізується, або сходить з історичної арени.

6.30 хв. – питання про поховання євреями померлих у будиночках

– Це загальна міжнародна ідея, поширена серед осілих народів. Будиночок – для переходу з одного світу в інший, скандинави – ховали  у човнах, індійці Північної Америки – спалювали та підвішували горнятка з попелом на деревах, з приходом християнства – навіть труни намагалися розвішати на деревах.

 

Пам'ятник Ярославу Мудрому в Києві

Пам’ятник Ярославу Мудрому в Києві

 

9.35 хв. – про розподіл земель Ярославом Мудрим: вирішив 3-м синам наділити землі, історики це не пояснили, можна лише суб’єктивно зрозуміти – як волю доброго батька; про прихід до влади самого Ярослава

 

 

Український археолог, доктор історичних наук Олександр Моця

Олександр Моця

5.05.2014 року в Домі освіти та культури «Майстер-клас» в рамках освітньої програми «Артфорум» та вільного лекторію з історії України і світу була прочитана лекція на тему: «Цивілізація Київської Русі».

Лектор — український археолог, доктор історичних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», археолог-медієвіст, доктор історичних наук, Член-кореспондент Національної академії наук України, професор Олександр Моця.

1.03.2015

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку