Головна » Інформаційні війна, інформаційна безпека, інформаційний захист, інформаційна дієта

Інформаційні війна, інформаційна безпека, інформаційний захист, інформаційна дієта


1.10 хв. – про проект «Інформаційні війська»

Інформаційні війна, безпека, захист, дієта – слова, актуальні для нашого часу.

3.50 хв. – інформація – важливий засіб боротьби

4.20 хв. – про «стратегеми» – «військові хитрощі» (з грецької), винайдені в Китаї стратегії маніпулятивного підходу

«Війна – шлях облуди» – з китайського трактату Сунь Цзи, якому більше 2,5 тисячі років.

9 хв. – в наш час змінилась лише потужність впливу на людську психіку

Складність для України в тому, що має здійснювати одночасно два переходи: до незалежності і ринку та від індустріальної епохи до інформаційного суспільства (останній здійснює весь світ).

10.48 хв. – про інформаційне суспільство, в якому інформація – головний економічний ресурс, основна форма власності – інтелектуальна, засоби інформації – головний інструмент впливу

13 хв. – «глобальне село» – термін Маклюєна (Канада, 60-і роки ХХ ст.) – світ без кордонів, близький та доступний

Тепер мільйони людей хочуть заявити про себе.

14 хв. – про величезну кількість інформації, надлишок якої перевантажує головний мозок; далі атрофується емоціональна сфера і порушується пам’ять

15 хв. – сучасна людина перевантажена видовищами, що відображають занижену масову шкалу цінностей, що веде до деградації особистості

16 хв. – духовне життя – зубожіло; але простір особистісної свободи – розширився (як провести дозвілля, який напрямок розвитку обрати – питання, які стоять перед кожним)

17 хв. – загострилось питання про сенс існування, зріс мотив престижу; цитує з «Бійцівського клубу» Чака Паланіка (Палагнюк);

  • гострі питання самоідентифікації і національної приналежності

19 хв. Закон 2011 року – передбачає 25 % квоту на національний аудіовізуальний продукт  (до нього – частка була 50%).

21 хв. – на СТБ заставка-реклама «Наше нове кіно» збурювала інтернет-простір (тобто йшлось вже про державну ідентифікацію)

21.30 хв. – цитує Івана Дзюбу про мову (двомовність)

22–23 хв. – про виступ О.Скрипки і його негативне ставлення до гасла «Україна понад усе»; про німецький гімн

26 хв. – початку військових дій завжди передують потужні інформаційні компанії

28 хв. – інформаційна компетентність – основна вимога до фахівців ХХI ст. за визначенням Ради Європи

Це крок до медіа компетентності.

29 хв. Етапи (ділянки) визначення медіакомпетентності за Мастерманом (Британія)

І. На кому лежить відповідальність за створення інформації?

ІІ. Хто фінансує (володіє і контролює) засоби інформації?

ІІІ. Які цілісні орієнтири створюваного інформаційного світу?

IV. Як його сприймає аудиторія?

У США ще у 80-х рр. ХХ ст. критичне мислення та його розвиток декларувалися як одні з найважливіших цілей у навчанні.

Лев Виготський, Жан Піаже – теж вживали термін «критичне мислення».

30 хв. – про поняття «патогенний текст», що ввів Борис Потятиник, яке останні 3 роки актуально для України; його визначення, симптоми

32 хв. – ярлик «фашизм» за С. Карамурзовим (рос. політолог)

34 хв. – про моду на вишиванки (наш час, ХІХ ст.)

35 хв. – про особливості медіаосвіти у Росії, її специфічної мети

37 хв. – визначення медіакомпетентності у документах Ради Європи, про запобігання медіаманіпуляцій

39 хв. – про інформаційно-психологічні війни, що використовуються у політиці

40 хв. – особливості інформаційно-психологічної війни

41 хв. Задачі для України , щоб залишилась незалежною (за Георгієм Почепцовим):

  1. Створення національної ідентичності.
  2. Подолання високого рівня песимізму у нас.

42 хв. Про створення у Львові у червні 1999р. Інституту екології масової комунікації (засновник Борис Потятиник); мета, напрямки дослідження.

Існують видання «Телекритика», сайт «Медіаграмотність».

«Київстар» ініціювало написання посібника «Про безпеку дітей у соціальних мережах».

2006 р., в Інституті соціальної і політичної психології НА педагогічних наук створена Лабораторія психології, комунікацій та медіаосвіти.

2010 р., Президія НАПН України схвалила впровадження медіаосвіти в Україні.

45 хв. – курс медіаосвіти з’явився і в середній школі

46 – різниця між конструктивною і деструктивною пропагандою; чиї інтереси виражає пропаганда (питання про співвідношення приватно-корпоративного інтересу та інтересів суспільства);

48 хв. – прийоми пропаганди

Основний  вплив на аудиторію суспільства чинять (за Сержем Московічем):

  1. ствердження;
  2. повторення.

Функції повторення:

а) створюється нав’язлива ідея;

б) формується бар’єр до відмінних думок.

51 хв. – 5-7 тем обговорюються – кількість новин в 1 випуску, на яку середньостатистична людина може звернути увагу

53 хв. Важлива безпека у взаємодії людини з інформаційними технологіями.

Напрямок інформаційно-психологічної безпеки майже не розвинутий, більше відомий напрямок інформаційно-технологічної безпеки.

З 56 хв. питання, відповіді, рекомендації, думки.

Дві умови самозахисту (мають бути збалансовані).

  1. Цілісність (тенденція до стійкості).
  2. Розвиток (тенденція до змін).

Друга година


2 хв. – необхідно дозувати інформацію

Світлана Тихонівна Бойко

С. Т. Бойко

4хв. «Мета виправдовує засоби» – характеристика негативної пропаганди.

Позитивна пропаганда має засновуватись на стверджені 1-ї етичної системи (по Лефеврову), моральних заборон (думка Шередько Ю.Л.).

5 хв. – сумніви лектора щодо інформаційних військ та методів їх дій

8 хв. – гумор – дає хороший захист

15 хв. – питання про інформацію, «Повідомлення – це завжди сам автор повідомлення» (Герберт Маршалл Маклюєн).

17 хв. – сумніви щодо української позиції в інформаційній політиці в даний момент часу

20 хв. Громадянське суспільство нині формується в інтернет-просторі, а держава – усувається від своїх задач, перекладаючи свої функції на плечі людей!

21 хв. – про ноосферу Вернадського, роботи В.П. Казначеєва 1992 р. (Росія), роботи Миколи Даниловича Руденко «Гнозис і сучасність», «Енергія прогресу» (фундаментальне світобачення форми світу в них, вивів теорію монад)

24 хв. – основа безпеки – духовне виховання, що допомагає розрізняти Добро і Зло

Про статтю Л.П. Глущенко (астролог) «Кармические истоки рашизма и Путинского обезьянника»; наші президенти – проблема нашої ментальності

30 хв. – правда і неправда – відносні: основа всього – цілісне бачення всього!

32 хв. – доповідач цитує Пелєвіна: «Трансляція того, що відбувається, ще не означає, що це щось відбувається насправді»

33 хв. – О колонизации: когда Украина была колонией?

1991 г. по индексу человеческого развития Украина (в составе Союза) занимала 25-е место.

В 2013 г. мы – на 75-м месте!

34 хв. – відповідь лектора щодо сумнівності нашої незалежності взагалі

Світлана Тихонівна Бойко

Світлана Тихонівна Бойко

37 хв. – питання про плюралізм та диктатуру

38 хв. – всі держави дбають про маркери національної ідентичності; про відсутність в Україні зворотнього зв’язку між державними інституціями і громадянами

5.09.2015

26.02.2015 року в Будинку вчених НАН України в рамках семінару “Проблеми розвитку розуму і взаємодії розумних систем та їх підсистем” була прочитана лекція на тему: “Інформаційно-психологічна безпека  особистості в сучасних умовах”. Лектор — науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Світлана Тихонівна Бойко.

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку