Головна » Кумран і рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія

Кумран і рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія

Кумранські рукописи (сувої Мертвого моря) — манускрипти, виявлені, починаючи з 1947 року, в печерах Кумрану, в печерах ваді Мурабба’ат (на південь від Кумрану), в Хірбет-Мірді (на північний захід від Кумрану), а також у низці інших печер Юдейської пустелі та в Масаді. Ці знахідки та їх дальша інтерпретація і переклади освітили з нового ракурсу Біблію і біблійний канон.

Лекцію присвячено загальним питанням авторства текстів, історіографії та питанням інтерпретації.

 

2.40 хв. – про мапу (топоніми),  використані фото, питання лекції

6.15 хв. – «Кумран і рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія» – книга, що написана на основі дисертації автора

7 хв. – про терміни «рукописи Мертвого моря» (ширше поняття) та «кумранські рукописи» (вужчий термін)

8.50 хв. – книга містить дослідження і трохи перекладів рукописів українською мовою

9.20 хв. – іншими мовами рукописи називають сувоями; про назви Мертвого моря в різних мовах (у римлян – Базальтове, у арабів – море Лота, на івриті – Солоне); про два терміни в івриті щодо сувоїв: «сувої Мертвого моря» та «сувої сховані»

12 хв. – про ідею схову в іудейській традиції, що стосується пошкоджених текстів з ім`ям бога; про мезузу і тфілін, книізу – місце схову (найвідоміша – в Каїрі)

17.50 хв. – про перші рукописи, виявлені у 1947 році в Кумрані в печері №4 (на фото); «ваді» – висохле русло річки

21.20 хв. – історія знахідки

23 хв. Типи знайдених рукописів:

І. біблійні манускрипти;

ІІ. специфічна література про світогляд певної групи людей.

24 хв. – у 60-х роках в Масаді знайшли мідний сувій

24.25 хв. – про інтернаціональну групу вчених, яка з середини 50-х років починає працювати з рукописами (15–20 людей, деякі з них – католицькі священики), перші євреї долучились до дослідження лише на початку 90-х років; про труднощі роботи зі знайденим матеріалом

Рукописи, які знайшли, діляться на:

А. повні,

Б. уривчасті,

В. малі шматочки (сукупність слів).

Всіх знайдених рукописів відомо всього близько 1100 одиниць.

25.12 хв. – іудейських священиків не існує вже 2000 років

25.20 хв. – екскурс в політичну історію Ізраїля

29.20 хв. – негативний факт: півтора десятки дослідників створили монополію на дослідження рукописів

Норман Голб (професор Чікагського університету) – автор єрусалимської теорії, в мемуарах 80-х рр. зазначає про неможливість доступу до рукописів (з початку 90-х з`явився; коротка історія про дії 2-х американських дослідників).

31.40 хв. – деякі ідеї рукописів видались дослідникам схожими на християнські

33 хв. – з`явилась теорія конспірації (через католицьких священиків-дослідників) – змови Ватикану

32.23 хв. – до 60-го року існувало вже 6 тисяч наукових досліджень (без науково-популярних праць) з кумраністики (книги і статті), вона стала другою галузею після біблеїстики

33.50 хв. Жанри рукописів:

а) апокаліптичний з месіанськими ідеями;

б) коментарі на біблійні теми;

в) єврейські античні гороскопи.

35 хв. Групи рукописів:

І. Біблійні рукописи – зумовлюють важливість знахідки.

ІІ. Апокрифи та псевдоепіграфи.

ІІІ. Сектантська література.

35.40 хв. І група – рукописи, що містять тексти біблейських книг (канонічні книги, мікра, або танах в іудейській традиції, не компіляції).

36.15 хв.  Датування рукописів – ІІ і І століття до н.е. і І ст. н.е.

  Іван Франко та єврейське питання

37 хв. Археолог Вільям Олбрайт вважав знайдення рукописів – найбільшим відкриттям ХХ століття!

37.37 хв. – до 1947 року біблійний текст був відомий лише з середньовічних кодексів кінця І-го тисячоліття н.е. (Ленінградський  – повністю дійшов, Алепський – з Сирії, уривчасто дійшов, масорський текст («масоре» – з гебрейської – «традиція»)

36.13 хв. – будь-яке видання Біблії – текст середньовічного кодексу

40 хв. – з книг юдейського канону серед рукописів були виявлені всі, окрім книги Естер

Повністю дійшла єдина книга (була серед семи перша) – пророка Ісаї.

Інші уривчасті, тому рукописи більш важливі для науковців.

41.40 хв. – час біблійних книг: П`ятикнижжя, Тора – часів Мойсея, кінець ІІ тисячоліття до н.е.

Датування критичної біблеїстики – початок І тисячоліття до н.е., ІІІ–ІІ століття до н.е. – найпізніші книги.

43.10 хв. – канон Нового Завіту прийнято на ІV Соборі, в VІІ столітті – ще одна книга додалась

Про іудейський канон – нема інформації.

43.43 хв. – чи за одну тисячу років якось змінились біблійні тексти?

44.20 хв. – рукописи – максимально наближені до біблейського часу; порівняли тексти рукописів з середньовічними, масорецьким текстом, – кардинальної різниці не було виявлено (за І тисячу біблейські тексти не змінились), але деяка різниця – була

45.10 хв. «Свідок тексту» – поняття біблійної текстології – це давні джерела, що містять біблійні тексти, в тому числі переклади.

Найдавніший переклад – на грецьку мову, ще один давній – на арамейську.

Немає двох ідентичних свідків, всі мають розбіжності, іноді це 1% – але це можуть бути сотні слів.

46.46 хв. Ще до 1947 року на початку ХХ століття (у 1902 році) було знайдено один рукопис – папірус Неша. Це компіляція з біблейських книг, літургійний текст останнього століття до н.е., античного часу.

48.40 хв. ІІ група – апокрифи та псевдоепіграфи (грецькі слова, означають щось сховане, потаємне) – це неканонічні книги, в івриті термін «книги зовнішні».

Апокрифів – більше, ніж канонічних книг.

50.34 хв. Існує більше 120 апокрифічних книг Нового Завіту (Євангелія) (канонічних – 27);

у Старому Завіті – 39 канонічних, існують десятки неканонічних.

51.50 хв. Юдейський канон (протестантська Біблія відповідає йому) і християнська традиції – відрізняються.

В християнських і католицьких виданнях Старого Завіту є книги, які з іудейської точки зору – апокрифи (Книги Маковеїв).

52.45 хв. «Епіграф» –«напис»,  «псевдо» – «фальшивий»: тобто псевдоепіграф – це питання авторства, атрибуції.

53.40 хв. ІІІ група – сектантська література – рукописи, що містять різні ідеї, часто екзотичні, що не мають стосунку до християнських уявлень.

«Секта» (латинське) – «група», тобто якесь відгалуження.

Християнство – виникло як секта.

55.25 хв. Групи в іудейській спільноті:

  1. Есеї
  2. Фарисеї
  3. Садукеї
  4. Зелоти – ставили політичні завдання, «зелос» – «ревнитель», «фанатик». Всі ці групи згадує Йосиф Флавій.

56.50 хв. Садукеї – храмова еліта (храм існував до 70 року н.е.

Фарисеї – духовно-інтелектуальная еліта – стануть мудрецями Талмуду.

58.30 хв. Про есеїв згадують: Йосиф Флавій (твори «Юдейська війна» та «Юдейські старожитності») – іудейський історик, свідок Іудейської війни І століття Філон Олександрійський – іудейський філософ та Пліній Старший (його твір «Природнича історія»).

 

1.10 хв. Палестина для Плінія – екзотична територія (провінція); про поняття «ойкумена».

  Євреї та українці: тисячоліття співіснування

2.50 хв. Йосиф Флавій свідомо писав для греко-римської території, для центру, ойкумени, хотів зацікавити: дає по абзацу – про садукеїв, фарисеїв, зелотів та дві сторінки виділяє есеям.

4.10 хв. – про есеїв: численність приблизно 4 тисячі, жили на північний захід від Мертвого моря, мали апокаліптичні ідеї, була поширена безшлюбність

6.20 хв. – про авторів першої теорії: професора Єрусалимського університету Елієзера Сукеніка та Ролана де Во – французького дослідника, католицького священика

7 хв. – книга доповідача систематизує й аналізує наявні теорії й гіпотези навколо двох питань: авторства рукописів Мертвого моря та питання ідентифікації Кумрану як місця їх знахідки

7.40 хв. – перша теорія – пов`язана з есеями і Кумраном

10.20 хв. – монашество виникає в І столітті, монастирі – сягають піку розвитку в часи середньовіччя

11 хв. Слабкі місця кумрано-есейської теорії:

  1. Пов`язане із змістом рукописів (ІІІ група, сектантська література).
  2. Пов`язане з палеографічним аналізом.

12 хв. 1 – нема жодного документа в рукописах, де б згадувались есеї; що значить слово «есей» – точно невідомо, вважають – «благочестивий», в рукописах йдеться про якусь громаду яхат («яхат» – єдність)

13.30 хв. – в різних рукописах містяться протилежні ідеї, нема цільного світогляду, тобто до рукописів мали стосунок різні групи – звідки і теорії: садукейська, фарисейська, караїмська (хоч караїми – явище середньовічне)

16 хв. 2 – палеографічний аналіз засвідчив наявність кількох сотень почерків рукописів, тобто стільки ж було й переписувачів

16.35 хв. Є поняття оригінальних рукописів і копій.

17 хв. Хто переписувач? – сойфер (софер)

18.30 хв. «Софер» – не від «сефер» – «книга», від слова «рахувати» (відстань між рядками, словами, символами і т.д.).

19.40 хв. В закритій групі есеїв, кількістю 4 тисячі чоловік, не могло бути кілька 100-нь переписувачів, а в Єрусалимі могло бути.

20.45 хв. – на слабкі місця кумрано-есейської теорії з`явилась відповідь у вигляді альтернативних теорій

21.30 хв. Норман Голб – професор Чікагського університету – ідея про єрусалимське походження рукописів Метвого моря.

Карл Генріх Ренгсторф – німецький дослідник, в 60-і рр. першим висловив схожу точку зору про походження рукописів з бібліотеки храму в Єрусалимі.

22.15 хв. – про єрусалимську теорію

23.20 хв. Н.Голб поміщає свою теорію в історичний контекст – Юдейська війна (І юдейське антиримське повстання) 66–73 рр. н.е.

24 хв. 70-й рр. – антична катастрофа в іудейській історії: руйнація Другого храму (останнього)

25.15 хв. Й.Флавій свідчить про втечі біженців з Єрусалиму, порятунок життя і найдорожчого – рукописів.

25.25 хв. – про іудейську ідею порятунку власного життя

2 причини віддати життя:

  1. Вибір між власним життям чи богохульством.
  2. Вибір між власним життям та життям іншої людини.

27.10 хв. – концепція втечі в єрусалимській теорії

28.50 хв. – лектор вважає єрусалимську теорію найкращим альтернативним баченням; серед сектантської літератури зустрічаються ідеї, що схожі на християнські

29 хв. Дослідник Чарльз Ворт пропонує поняття і термін «палестинський рух Ісуса», а все, що пов`язано з життям Ісуса не вважати християнством.

30.30 хв. – устав громади з рукописів дуже перегукується з книгою Нового Завіту «Дії апостолів»

31.45 хв. – з`явились теорії християнських зв`язків, рукописи до деякої міри – протохристиянство

32 хв. – Іоан Предтеча,  можливо, належав до апокаліптичної групи, можливо – до групи есеїв

  Национальная идея: что это такое и как это работает на примере Израиля. И как это может работать в Украине, Пинхас Полонский

33.30 хв. – в останньому столітті до н.е. і І столітті нової існував потужний контекст есхатологічних (месіанських) ідей

 

Питання і відповіді:

 

33.55 хв. – висловлюється віце-голова курдської громади Рустам Алоян

– пропонує брати приклад з євреїв, основним принципом у яких є принцип вигоди; як це прищепити іншим?

35.10 хв. – питання про шрифти і мови рукописів

– давньоєврейська, арамейська, давньогрецька; два шрифти – палеоівріт, квадратний арамейський

36.55. хв. – про переклади рукописів

Українською мовою – 1-й в книзі лектора.

Російською – «Тексты Кумрана», 70-ті рр., редактор і перекладач Мусін, видано в Москві, 4 тисячі примірників, другий випуск в Санкт-Петербурзі «Петербургское востоковедение», в пострадянські часи (1996 рік), накладом 500 примірників, серед перекладеного є «Устав общины» та дещо інше.

Англійською перекладено все.

Є три видання з різними перекладами, в одному з них (двотомник) – текст подано двома мовами (оригінал та англійська).

39.15 хв. – тепер є можливість в інтернеті подивитись оригінали рукописів (проект ізраїльського Google і Музею Ізраїля)

 

 

Всі перераховані групи не збереглись після першого століття н.е.

0.50 хв. – питання про есеїв (чи не влились в християнство)

– про юдеохристиянство (досить неоднорідне явище)

Перші християни – іудейська група, а далі починається місіонерська діяльність, чи влились в християнство есеї достеменно невідомо.

2.40 хв. – показ фотографій

3.40 хв. – про Музей Ізраїлю, місце Палац (Храм) книги та його символізм

7.50 хв. – один з знайдених документів назвали «Боротьба синів світла проти синів темряви»

8.50 хв. ­– фото з Кумрану (місця розкопок)

– створено археологічний парк – позитивістський підхід з точки зору кумрано-есейсьської теорії

11.50 хв. – про мідний сувій (знахідка 60-х рр., став в нагоді Норману Голбу), в якому йдеться про розосередження скарбів в Іудейській пустелі (після Юдейської війни)

14.20 хв. – посуд, де зберігалися сувої (їх матеріал – пергамент)

15.30 хв. – уривки рукописів (з лакунами) та фото процесів роботи з ними

17 хв. – технологія чорнил невідома

 

Монографію Віталія Черноіваненка «Кумран і рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія», що раніше вийшла у видавництві «Дух і літера», присвячено двом важливим питанням кумраністики: авторству рукописів Мертвого моря та їх ідентифікації, а також місцю цих питань в історіографії. Автор розглядає й характеризує спроби перших інтерпретацій щодо походження рукописів Мертвого моря, аналізує положення кумрано-есейської теорії, відстежує процес міфологізації «есейського спадку» і виокремлює основні її засоби. У книзі узагальнено результати археологічних досліджень попередніх десятиліть і систематизовано всі відомі теорії щодо означених питань; також прослідковано появу й еволюцію єрусалимської теорії.

 

 

 

Віталій Черноіваненко

Віталій Черноіваненко

16 травня 2017 року відбулась лекція Віталія Черноіваненка «Кумран і рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія» в арт-просторі Книгарні «Є».

 

Віталій Черноіваненко – український сходознавець-гебраїст, президент Української асоціації юдаїки, головний редактор щорічника «Judaica Ukrainica», викладає на кафедрі історії і координує магістерську програму з юдаїки в Києво-Могилянській академії, гостьовий професор Монреальського університету. Наукові інтереси – інтерпретації біблійних текстів, кумранські рукописи та квір-мотиви в давньоєврейській літературі.

 

23.08.2017

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку