Головна » Освітня стратегія України – основа розвитку націогенезу і культурогенезу українського народу

Освітня стратегія України – основа розвитку націогенезу і культурогенезу українського народу

У статті представлено проект освітньої стратегії України. Виокремлено пріоритетні напрями і завдання розвитку освіти у світлі націогенезу і культурогенезу українського народу.

The educational strategy project of Ukraine is proposed in the article. The priorities and tasks of education development in the light of Ukrainian people national and cultural genesis are emphasized.

Духовність людини, безперервність еволюції її біологічного організму визначатиме стратегію поступу матеріальної і духовної культури народу. Біологічна еволюція людини зумовлена безперервною еволюцією нервових тканин, розкриттям резервів організму, запасів перемінної енергії на земній поверхні (наукові дослідження В.М.Бехтерєва, Д.Дана, В.І.Вернадського, С.Подолинського, І.О.Сікорського, Р.У.Сперрі) [3,4,20,21,24,28].

Твори С.А. Подолинського «Праця людини і її відношення до розподілу енергії» і В.І.Вернадського «Научная мысль, научная работа, научные истины», поставили перед людством глобальне завдання: виявити ступінь сприймання біосферою планети Земля світлових і звукових випромінювань Усесвіту [4, 20, 21]. Космічні і планетарні передумови еволюції розумного життя на планеті Земля висвітлюють безмежні перспективи розквіту земної цивілізації у Ноосфері Землі і Всесвіту. Континуум зовнішнього і внутрішнього космосів людини і Галаксії (сонячної системи) передбачає розквіт земної цивілізації за умов існування біологічних та соціальних факторів еволюції людини на новій стадії антропогенезу.

Потужним резонансом еволюції українського народу, його націогенезу і культурогенезу є українська мова. Українська мова є мовою міжнародного спілкування поруч з англійською, російською та іншими мовами планети. Вона еволюціонує разом з земною цивілізацією – удосконалюється її внутрішня структура (переважно фонетика і лексика). Провідну роль у розвитку фонетичної будови мови відіграє природний синтез за допомогою голосового апарата людини різних октав світлозвукового випромінювання Усесвіту.

Світлозвукосприймання біосфери і людини – стратегія розвитку життя у світі Безмежжя. Наша стратегічна задача у процесі еволюції розумного життя полягає у розвитку здатності біосфери й людини не лише сприймати світло і звук, а й навчитися бути світлоносними – синтезувати і випромінювати світло у Всесвіт. Світловипромінювана людина – початок нової ери у Всесвіті. Це буде ера Світонії і світлоносності Всесвіту. Чим більше енергії ми використовуємо, тим напруженіший супротив Усесвіту. Ми нестимемо в Усесвіт світло! Коло пожирання енергії розімкнеться, бо людина сама стане світлоносною! Краса сприймання звуків і світла переросте у красу світловипромінювання. На вищих щаблях розвитку живих організмів, біологічної еволюції людини розів’ється світлоносна сутність. Народжені світлом – народжуватимуть світло. І ідеалом виховання постане світлоносна людина – Ноmо аngelicus, людина-ангел з чистим серцем, твердо установлена в істині. Ноmо аngelicus cordo – hiranja-harbha (людина ангел – серце – золотий зародок Брагми).

Українська мова і Космос невіддільні в еволюційному розвитку. Космос еволюціонуватиме у світлоносному ореолі світло-звуковипромінювання. Всі замисли розквіту космічного життя здійсняться у слові і пребудуть у вічності завдяки його світлосяйній суті.

В.І.Вернадський стверджував, що із 40 октав відомого людству космічного випромінювання біосфера Землі сприймає лише чотири з половиною октави; з них чотири червоного спектру і півоктави ультрафіолетового [4].

Вища Материнська школа України – Інститут виховання серця займається проблемою розкриття резервів організму людини та розширення спектру сприймання космічного випромінювання шляхом розвитку фонематичного слуху людини на вищому рівні нервової організації. За зразками вокалізованого письма санскриту (мови Вед), створено алфавіт нового типу за природою виникнення звуків у голосовому апараті людини [9].

Створено проект доктрини освіти Русі-України XXI-XXX століть, де поставлено одне з найголовніших завдань перед науковцями і учительством України: навчати дітей сприймати духовні вібрації та світлові і звукові випромінювання Усесвіту з метою виховання власної здатності випромінювати світло розуму. Бо як сказав наш український філософ Григорій Сковорода «Ви є світло миру, Ви є Сонце» [25].

Запитаймо у себе: які октави світла і звуків Усесвіту здатний сприймати наш організм, наше серце і яким чином ми зможемо розвивати у собі здатність випромінювати світло? Ось один із шляхів пошуку – світло регенерується в нервових клітинах серця людини; світловий промінь зростає в нервових клітинах у безліч разів і розвиває нервову клітину (за дослідженнями психолога І.О.Сікорського дитина раннього віку в пошуку світла, що розвиває насамперед нервові клітини зорового нерва і провідних нервових шляхів серця) [24].

Ми оповімо про красу світлопісні Космосу у колискових піснях матерів України, у героїчних думах кобзарів і навчимося заодно витворювати світло у власному серці. Ми звернемось до української мови – мови рідного народу, мови матерів, батьків. Українська мова, виношена впродовж тисячоліть, є мовою нашого мислення, мовою сходження у Безмежжя космічних просторів. З особливою увагою поставимось до фонетики української мови, бо вона є одним з наймогутніших досягнень земної цивілізації.

Більшість звуків української мови є голосними. Упродовж тисячоліть завойовники нашого народу намагалися спотворити граматичні основи української мови і викреслити голосні звуки і голосні фонеми та замінити їх приголосними звуками. Порівняльний аналіз кількості голосних фонем в деяких мовах світу показує: англійська мова – 25; німецька – 17; українська – 6. Яка тут може бути історична справедливість? За сучасною теорією фонетики української мови більшість голосних звуків нібито занепали, «оглушились».

Чгандогья Упанішада, прадавня пам’ятка усної творчості оріїв з долини Дніпра, суворо застерегла прибічників пітьми від «оглушення голосних»[30]. Голосні звуки названі нашими предками в Чгандогья Упанішаді звуками безсмертя, а приголосні звуками смерті. А Індра, символ еволюції, піднімає голову з осяяним вінцем біосфери до небес мовою голосних звуків [30]. Прадавня історія ведичних часів засвідчила, що був час коли Індра схилив голову і впав на землю. Постає запитання: може це був колапс біосфери, згасання її осяйного вінця?

 

Людина – носій імунних сил єдиного життя в біосфері багатьох живих світів і водночас є однією з вищих ступенів життя в ній. Розквіт космічних організмів, біологічного організму людини здійсниться завдяки розвитку мови – резонансного імпульсу еволюції.

Над цією проблемою працює група науковців Вищої Материнської школи – Інституту Серця України.

Науковці Вищої Материнської школи – Інституту Серця України розробили проект освітньої стратегії України: «Доктрина освіти. Русь-Україна XXI–XXX століть».

Проект

ДОКТРИНА ОСВІТИ. РУСЬ-УКРАЇНА XXI–XXX ст.

Національна доктрина освіти Вищої материнської школи – Інституту Серця України стверджує, що:

«Доктрина освіти. Русь-Україна XXI–XXX століть» – багатовікова стратегія розвитку освіти. Вона запропонована для нинішніх і майбутніх поколінь українського народу. Україна, як правдавня колиска людства, спадкоємниця культури рідного народу, сучасної високорозвиненої української мови спроможна витворити модель стратегії освіти в ім’я розквіту етно-націогенезу, культурогенезу українського народу. Внаслідок історичних обставин багатовікового поневолення, відсутності концепції побудови національної держави в сучасній Україні склалася ситуація відчуження народу від власної культури. І тому, вважаємо за необхідне визначити особливі заходи для захисту української нації з утвердженням гарантованих прав створення самостійної громадської системи освіти.

Однією з головних причин кризового стану освіти і культури в Україні вважаємо застосування насилля над духовною суттю і біологічною природою дитини:

 • функціонування освітньої системи з елементами насилля у використанні сугестопедагогічних технологій, елементів сугестивного впливу на дитину за допомогою навіювання (внушання), прямого втручання в свідомість дитини поза її волею і свідомістю (деякі програми для дошкільників, експериментальні навчальні програми середньої загальноосвітньої школи, вищих навчальних закладів);
 • недоброзичливого ставлення до немовлят в пологових будинках упродовж десятиліть із позбавленням годування материнським молоком з першої півгодини життя (Спільна заява ВООЗ/ЮНІСЕФ. Десять принципів успішного грудного вигодовування);
 • неконтрольованого втручання в хід генетичного розвитку нації протягом XXXXI ст. за допомогою застосування схем імунізації немовлят, дітей дошкільного та шкільного віку проти різних збудників хвороб. Зокрема, викликає занепокоєння лікарів педіатрів, імунологів схеми щеплень з першого дня життя вакциною проти гепатиту В та протитуберкульозною вакцинацією (БЦЖ) дітей у пологових будинках у збільшеній дозі в 2,5 рази – 0,05 мг на 3-й – 5-й день життя немовляти починаючи з 1996 року (проти раніше встановлених норм вакцинації БЦЖ 0,02 мг на 5-й – 7-й день життя в 60-ті роки XX ст.).

Збільшення дози вакцинації БЦЖ для немовлят України з перших днів життя призводить до зміни генів комплексу НLА, створює синдром імунодефіциту (СНІД) і становить пряму загрозу природному, генетичному розвитку нації, що може призвести до незворотних змін генофонду європеоїдної раси і всього людства.

 

Стратегія освіти охоплює надбання освітньої справи минулих поколінь, сучасні досягнення та прогностичні задачі поступу:

 1. Створити миротворчу модель освіти «Україна XXI–XXX ст.».
 2. Організувати нову генерацію шкіл у просторі сім’ї, родини, громади, регіону, України.
 3. У процесі розквіту націогенезу, культурогенезу відродити націю, що вшановує ієрархію Учителів України, людства, Усесвіту і вчиться впродовж життя.
 4. Створити освітні громади і братства за місцем навчання і проживання.

Головна мета:

 1. Створення національної держави Україна і формування в ній високоосвіченого громадянського суспільства.
 2. Створення умов для виховання особистостей як свідомих громадян, патріотів національної держави Україна, здатних здобувати високий рівень освіченості, застосовування знань на благо Вітчизни.
 3. Забезпечувати взаємозв’язок поколінь, що оберігають і примножують історичну наступність і розвиток національної культури.

 

Пріоритетними напрямами розвитку освіти вважаємо:

 

 1. Утвердження розквіту організму людини та ненасилля над духовною суттю і біологічною природою людини.
 2. Захист і розвиток сільської цивілізації в Україні.
 3. Конгруентність (суміщуваність) державної і громадської системи освіти України.
 4. Інтеграція освіти в Україні в світовий освітній простір на засадах любові й братерства Учителів Серця.

 

Виділяємо найголовніші завдання стратегії освіти Русі-України XXI–XXX ст.:

 

 1. Забезпечити всебічний гармонійний розвиток родини; звільнити родину від ідеології брехні й очевидностей – на основі вчення дійсності творити в родині радість буття. У кожній сім’ї Русі-України на кінець XXI ст. не менше четверо дітей з подальшим зростанням дітей у сім’ї до фізіологічних можливостей жінки-матері та еволюційного розквіту людства.
 1. Забезпечити високий рівень освіченості дітей школярів українських національних загальноосвітніх початкових шкіл. Наблизити українську національну початкову школу до умов сімейного виховання іззбереженням генотипу і архетипу українців. Передавати дітям навички і вміння народних ремесел та сакральних знань народного побуту і життя.
 2. Створити українську національну школу-собор – загальноосвітню, музичну та художньо-образотворчу школу. Гарантувати (юрид. мовою – фінансувати) за рахунок освітніх громад, держави, найвищий рівень духовно-інтелектуального розвитку. З цією метою гармонійно інтегрувати в загальноосвітній школі гуманітарні та природно-математичні курси навчання на основі українознавства та українознавчих студій вивчення навчальних предметів.
 3. Створити українську вищу школу з безкоштовною формою навчання – універсум віри, знань і досвіду. Забезпечити вищу школу високодуховним рівнем освіти на засадах працелюбності, самодостатності і самоокупності. Студенти української вищої школи – знаттєлюби і працелюби, бо допомагатимуть батькам і суспільству. Сльоза віри й зіркість знань і досвіду вищої школи універсуму на основі всіх тез українознавства та світового досвіду вітчизнознавства.
 4. Побудова систем громадської і державної національної освіти ІІІ тисячоліття в Україні – континуального мосту зовнішнього і внутрішнього Космосів людини і Галаксії із збереженням антропологічного типу українців у поступу націогенезу і культурогенезу.
 5. Розвиток української мови – еволюційного рушія і осердя вічних істин і духовності України. Українська мова – пісня Радості Усесвіту.
 6. Створення нового зразка національної школи – Храм радості, пізнання краси, гармонії з Уселюдством. Виховання Учителя Серця, Характерника, Ріші.
 7. Створення нової галузі педагогіки – галаксикопедагогіки. Галаксикопедагогіка – загальна педагогіка людини, нації та її виховання в ієрархії організмів планети Земля і Сонячної системи (нації, раси, людства, усіх суспільних організмів Галаксії). Предмет галаксичної педагогіки: всі живі організми Галаксії (рослини, тварини, люди, суспільні організми, космічні організми Всесвіту і будь які організми всіх рівнів розвитку).

 

Стратегія розвитку освіти забезпечує:

 • спадкоємність поколінь свідомих патріотів громадян національної держави Україна, здатних до гармонійного співжиття в суспільстві;
 • виховання бережного ставлення до історичної і культурної спадщини України, поширення і розвиток національної культури;
 • спадкоємність рівнів і ступенів національної освіти;
 • формування культури миротворчості, співпраці з вселюдством;
 • формування цілісного світорозуміння й наукового світогляду, розвиток культури міжетнічних стосунків;
 • універсальність і безперервність освіти протягом всього життя людини;
 • організацію систем освіти на громадському і державному рівнях та відродження традицій громадських закладів освіти (братських шкіл, Києво-Могилянської і Острозької академій, народних шкіл для дітей і дорослих);
 • організацію навчально-виховного процесу для групи основних предметів у якості освітніх галузей на основі стандартів світового класу;
 • організацію та виконання національно-освітніх завдань у сільських і міських громадах, братствах за місцем навчання і проживання.

 

З метою реалізації всіх цих завдань виділяємо етапи побудови моделі освіти ІІІ-го тисячоліття:

І етап XXI ст. Національна система освіти на основі конгруентного (суміщуваного) співіснування державної і громадської систем освіти. Очищення школи від насилля в педагогіці: навіювань і сугестивних впливів вчителя.

Школа радості – у класі 15 учнів. Принципи виховання – сатьяграхі-кріяшакті (від. санскр. настійний пошук істини і чистота серця).

Ідеал виховання – збереження антропологічного типу українця – людина з чистим серцем. Людина розумна з чистим серцем (Homo sapiens cordo).

ІІ етап XXII ст. Національна система освіти вільного усвідомлення досвіду рідного народу, людства. Школа радості – у класі 10 учнів. Принципи виховання: сатьяграхі і кріяшакті (від. санскр. настійний пошук істини і чистота серця). Ідеал виховання – збереження антропологічного типу українця – людина з чистим серцем, твердо установлена в істині (від. санскр. стхіта-праджня – твердо установлений в істині). Людина розумна з чистим серцем (Homo sapiens cordo).

ІІІ етап – XXIII–ХХV ст. Національна кордоцентрична система освіти. Школа радості – у класі 8 учнів. Принципи виховання: сатьяграхі і кріяшакті (від. санскр. настійний пошук істини і чистота серця). Наскрізна освіта: від серця батька, матері, вчителя до серця дитини. Ідеал виховання – збереження антропологічного типу українця – людина з чистим серцем, твердо установлена в істині (від санскр. стхіта-праджня – твердо установлений в істині). Людина розумна з чистим серцем (Homo sapiens cordo).

IV етап – ХХVI–ХХVII ст. Національна кордоцентрична система освіти. Школа радості – у класі 8 учнів. Принципи виховання: сатьяграхі і кріяшакті (від. санскр. настійний пошук істини і чистота серця) задіяні в процес поступу етно-націогенезу, культурогенезу.

Ідеал виховання – збереження антропологічного типу українця – людина ангел з чистим серцем, твердо установлена в істині (від санскр. стхіта-праджня – твердо установлений в істині). ). Людина ангел з чистим серцем (Homo angelicus cordo).

V етап – XXIX–XXX ст. Національна кордоцентрична система освіти. Школа радості – у класі 8 учнів.

Принципи виховання: сатьяграхі і кріяшакті (від. санскр. настійний пошук істини і чистота серця), задіяні в процес поступу націогенезу і культурогенезу.

Ідеал виховання – збереження антропологічного типу українця – людина з чистим серцем, твердо установлена в істині (від санскр. стхіта-праджня  – твердо установлений в істині). Людина ангел – серце – золотий зародок Брагми. (Homo angelicus cordo – hiranja-harbha).

Доктрина освіти Інституту Серця України «Русь-Україна XXI–XXX століть» живе і діє. Науковці Материнської школи, Вищої Материнської школи – Інституту Серця України, розробили і впроваджують навчальні програми з урахуванням найкращих досягнень педагогіки, нейропедагогіки, психології, математики, нейрофізіології, нейробіології та інших наук.

The Structure of International Organization of the Earth Planet

Структура міжнародної організації планети Земля

Література:

 1. Алтухов Ю.П., Бланк М.Л. Генетическая динамика популяционных систем, представленных малыми субпопуляциями: Аналитическое моделирование и численные результаты // Генетика. – – Т.35, №11. –С. 1572-1584.
 2. Аршавский И. А. Очерки по возрастной физиологии. – М., – 476 с.
 3. Бехтерев В. М. О значении органов равновесия в отношении развития наших представлений о пространстве // Избр. соч. – М.: Медгиз, – С. 120-153.
 4. Вернадский В. И. Научная мысль, научная работа, научные истины // Размьшления натуралиста. – М.: Наука, –С. 14-142.
 5. Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры (ЮНЕСКО, Париж, 5-9 окт. 1998 г.) // Alma mater. – № 11. – С. 3-9.
 6. Вольф Н. В. Главные различия межполушарного интерференционного взаимодействия при запоминании речевой информации // Журн. нервной деятельности. – Т. 48, выш. 3. – С. 551- 553.
 7. Гавп Р.Психологія дитини / пер. з нім. Л. І. Колесниченко. –, – 106 с.
 8. Гримм Ганс. Основы конституциональной биологии и антропометрии: пер.с нем –М.:Медгиз, – 291 с.
 9. Голець М. І. Граматка для малят // Початкова школа. – 1994. – №5. – С.38-40.
 10. Голець М. І. Етика матері і дитини. – К.: Вища школа, 2005. – 159 с.
 11. Голець М.І. Здоров’я дітей України в просторі медико-біологічної і валеологічної освіти // Українознавство № 2. – С.122 – 124.
 12. Закони України: В 18 т. /Інститут законодавства BP України. – К., 1996. – Т.1: Закон України «Про освіту». –463 с.
 13. Кон И.С. Ребенок и общество (Историко-этнографическая перспектива). – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», – 270 с.
 14. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. –1999 – №8 – С .9-25.
 15. Крайг Гревс. Психология развития. СПб: Питер, – 992 с.
 16. Освіта: Україна XXI ст. – К.: Компас, – 72 с.
 17. Основи психології і педагогіки. Навчально-методичний посібник. / О.В.Скрипченко, Бушай І.М., Скрипченко Л.O. – Чернігів:ВК «Деснянська правда», 2001. – 120 с
 18. Паламар Л.М.  Функціонально-комунікаційний принцип україномовної особистості/ К., 1997. Вид. «Українська залізниця». – 236 с.
 19. Паламар Л.М. Мова ділових паперів / К., 2008. Алерта. –315 с.
 20. Подолинський С. А. Праця людини і її відношення до розподілу енергії. Ж.Слово №4–5.1880 p. С.179.)
 21. Подолинський С.А. Вибрані твори/Упор.Л.Я.Корнійчук.–К.КНЕУ,2000.–328 с.
 22. Програма виховання дітей дошкільного віку. Малятко. / 3. П. Плохій, С.Е.Кулачківська, С. О. Ладовір, Т. О. Пироженко, Л. Г. Подоляк, І. І.Карабаєва, Л. І. Литвин, Т. В. Мадзелурі та ін. – К., Педагогічна думка, 1999.–286 с.
 23. Роджерс P. Взгляд на психотерапию. Становление личности. – М.: Прогресс-Универс, 1994. – 480 с.
 24. Сикорский A. Ход умственного и нравственного развития ребенка. – К.: Литотипография H.H. Кушнерова и К0, 1901. – 64 с.
 25. Сковорода Г.С. Твори: В 3 т./Наук. думка. – К.,
 26. Спенсер Г. Синтетическая философия: пер. с англ. – К.: Наука-центр, – 512 с.
 27. Спенсер Г. Основания психологии : пер. с англ. – М.: Изд-во «ACT», – 560 с.
 28. Леонід Фаустинович Дубиківський та Марія Іванівна Голець на фестивалі "Трипільське коло" (2009 р.)

  Леонід Фаустинович Дубиківський та Марія Іванівна Голець на фестивалі «Трипільське коло» (2009 р.)

  Сперри Р.У. Механизм созревания нервной системы// Экспериментальная психология: пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, – С. 319-369.

 29. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т./ Рад. школа. – К., – Т. 2: Учіть дітей працювати і правою, і лівою рукою. – 670 с.
 30. Хьел А., Зиглер Д. Теория личности: Учебное пособие: пер. с англ. – С,– Петербург: Питер, – 608 с.
 31. Чижевский А.Л. Гелиотараксия// Космический пульс жизни. – М.: Мысль, – С. 698-707.
 32. Чхаддогья Упанишада / Упанишады: пер. с санскр. – М.: Наука, – С.49-142.
 33. Holets M.I. Cradle of bioncs. Protection of motherhood and childhood in the sphere of science of materials//International conference «Materials and coatings for extreme environments performance: investigations, applications, ecologically safe technologies for their production and utilization». Abstracts. – Katsively, Crimea, Ukraine, – P. 427.

United Nations. Demographic Yarbook, 2003 // Nations, New York.2006. –C.51.

Проголошено 21 листопада 1997 року у Київському міському будинку вчителя. Були присутні док. філос. наук Марія Іванівна Голець, канд. біол. наук О.М. Голодняк, канд. фіз.-мат. наук Тамара Костянтинівна Дубиківська (Кухта), доктор філол. наук Лариса Максимівна Паламар.

10.07.2017

Освітня стратегія України в майбутньому

29.11.2017

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку