Рубрика 'Виступи (аудіо- та відеозаписи)'

Эпос о Гильгамеше

«О все видавшем», со слов Син-Леке-Уннини, заклинателя (скачать, PDF) “Эпос о Гильгамеше”считается древнейшим в мире литературным произведением, созданным в 22в. до н.э. древними шумерами, основателями цивилизации Двуречья. Насколько это действительно так, судить сложно, поскольку доставшийся нам список из знаменитой клинописной библиотеки Ашшурбанапала, царя Ассирии, относится только к 7 в. до н.э., а более ранние ее копии (некоторые из которых датируются
Прочитати…

Таинство любви

Мир любви в человеческой культуре (І)

    Тема – всегда актуальна. В основе лекции – древние мыслители и советский автор Юрий Рюриков. 1.55 мин. Об истории понятия «любовь» в его узком смысле – между мужчиной и женщиной. 4 мин. Отношения любви – эволюционировали. 5 мин. «Три влечения», «Яд и мёд любви» – книги Юрия Рюрикова. Повлиял на Ефремова. 6 мин. Любовь возникла позднее других человеческих
Прочитати…

Мир любви в человеческой культуре

Мир любви в человеческой культуре (ІІ)

    1 мин. – Древний Рим, эпоха Августа, сильная интимная лирика, цитируется Катула (І век н.э) 2.34 мин. – о Востоке Сказка «Тысяча и одна ночь» – была популярна в СССР. Арабы – специфический подход к любви: чувственная избыточность, напряжённость чувств, длительная подготовка, дух и плоть сливались, важна нюансировка. Любовь – пылкая, неистовая, но не личностная (черты возлюбленной –
Прочитати…

Еволюція свідомості у філософії Шрі Ауробіндо

Лекція базується на матеріалах книги Сатпрема «Шрі Ауробіндо або мандрівка свідомості». Видатний індійський мислитель 20-го ст. Шрі Ауробіндо Гхош розглядав людську психіку, ментальний розум, чуттєвість та тілесність як цілісний еволюціонуючий феномен, прагнув до синтезу індійської та європейської філософських традицій.     Шрі Ауробіндо намагається поєднати традицію матеріалізму та ідеалізму За індійською традицією ми живемо в Калі-югу (5 тисяч років) –
Прочитати…

Людина майбутнього у філософських поглядах Шрі Ауробіндо

  Цитує Мірру Рішар про вібрації зовнішнього світу та трасформацію їх людиною: тобто людина буде свідомо преображувати матерію (теологія – світ як мистецтво – за Бердяєвим). Про відповідь Шрі Ауробіндо щодо цього та самого поняття «суперрозум» скептикам. Скептики – ті, що не вірять в нові можливості, не мають ні здивування, а ні сил (потуги)(за Ведами). Шрі Ауробіндо почав працювати на рівні
Прочитати…

Географія (хорологія) Скіфії

Про територію Скіфії, скіфи за Геродотом (скіфський квадрат Геродота, класифікація скіфів). Про археологічні дослідження курганів та скіфських поселень на території України. Історія древніх торгових шляхів та зв`язок їх з городищами скіфів. Хорологія (від давньогрецької choros — місце, простір та предмет або і простір, і танець), біологічна дисципліна, що розглядає різні біологічні явища в просторовій перспективі. Хронологія (від грец. χρόνος —
Прочитати…

Про меценатство

  Без Терещенків було б усе по-іншому. Ця родина довела світові, що українські хлопці з Глухова здатні завдяки розуму й вправності заробити солідний капітал, стати одними з найбагатших людей у Європі. І при цьому користуватися повагою у простих і чесних людей. Без Терещенків у Києві не було б щонайменше чотирьох провідних музеїв, десятка лікарень, університетів, храмів. Вони були естетами-колекціонерами й
Прочитати…

Україна – могутня володарка сонця

Вся історія людства – це боротьба за виживання. Виживання окремих людей, країн, народів. Що є вирішальним в цьому процесі? Мудрість чи сила? Здатність ставити конкрет­ну мету чи вміння перемагати? Однозначної відповіді не знає ніхто. Але знати історію свого народу повинен кожен. Лише за таких умов можна впевнено рухатись в майбутнє. Великою жагою до знань і палкою любов’ю до України пронизана
Прочитати…