Рубрика 'Розвиток суспільної думки'

Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції

Стоп насильству в сім’ї!

Насильство в сім’ї є грубим порушенням прав людини. Кожна людина має право на захист від насильства в сім’ї незалежно від віку, статі, національної та релігійної приналежності, сексуальної орієнтації, стану здоров’я та інших підстав дискримінації. Кожна людина, яка вчиняє насильство в сім’ї, несе кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність. Насильство в сім’ї може бути злочином. Насильство в сім’ї – це свідома поведінка, яка
Прочитати…

«Диспут об украинском вопросе» (рецензия на выступление М.Славинского, ретроспектива, 1912–1917 гг.)

Ежемесячник «Украинская жизнь» выходил в Москве с 1912 по 1917 гг. (из №3).   13.08.2018  

Місце та роль чоловіків й жінок в українському суспільстві

Вступ Україна – це одна з найбільших держав Європи, територія якої – 603,700 кв. км, чисельність населення – близько 46 млн., з них майже 54 % населення становлять жінки, причому в робочій силі їхня частка теж становить, як уже зазначалося, більше половини. Для того щоб належно оцінити ґендерну ситуацію в країні, необхідно розглянути численні спеціальні дослідження, які було проведено останніми роками (у тому
Прочитати…

Ми повинні захистити жінок від насильства

Нав’язливе переслідування, примусові шлюби, примусові аборти і примусова стерилізація – як і раніше, не реєструються… Щодня в Європі жінки стають жертвами одного з найбільш шокуючих видів порушень прав людини – порушення їх права на життя без насильства. Воно може походити не тільки від незнайомця в глухому провулку: набагато вірогідніше, що його джерелом стане партнер, родич, хтось із рідних, знайомий або
Прочитати…

Океан мудрости

В 2014 году в Украине был задуман и с тех пор успешно реализуется проект “Яхонты-изумруды мудрости Аглаи” — настоящий океан интересных полезных мыслей, кладезь добрых пожеланий и наставлений. Охват тем широкий, подача лаконична (длительность записи не более 15 минут), доступна пониманию каждого человека. Цель: знания, опыт, интуитивные прозрения и сердечное намерение поделится всем этим с миром и его обитателями ради
Прочитати…

Тамара Костянтинівна Кухта

Кухта Тамара Костянтинівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, вчений секретар семінарів «Теоретичні основи і інструментальні методи імітаційного моделювання» та «Складні системи і моделювання». Сфера професійних інтересів – імітаційне моделювання складних процесів, експертні імітаційні способи, задачі валідизації імітаційних моделей, застосування методів теорії масового обслуговування для оцінки достовірності процесів моделювання. Зацікавлення – культура, філософія, соціологія, освіта,
Прочитати…

Освітня стратегія України – основа розвитку націогенезу і культурогенезу українського народу

У статті представлено проект освітньої стратегії України. Виокремлено пріоритетні напрями і завдання розвитку освіти у світлі націогенезу і культурогенезу українського народу. The educational strategy project of Ukraine is proposed in the article. The priorities and tasks of education development in the light of Ukrainian people national and cultural genesis are emphasized. Духовність людини, безперервність еволюції її біологічного організму визначатиме стратегію
Прочитати…

Отсутствие политической воли пагубно деградацией (ретроспектива, 1999 год)

Интервью у Григория Грабовича взяла Елена Береговая. Грабович получил профессию в области украиноведения. Приблизительно с середины 80-х годов он регулярно приезжал в Украину, а теперь, как редактор журнала «Критика», бывает здесь постоянно 2—4 месяца в год. Вскоре должна выйти его книга «Шевченко, якого ми не знаємо», где собраны эссе исследователя, написанные за последнее десятилетие. — Украина уже семь лет является независимым
Прочитати…

Основні тренди 2017 року (думка політолога)

Перший. Деамериканізація   Перемога на президентських виборах в США мільярдера Трампа і зміна політики Сполучених Штатів щодо всієї тієї складної і громіздкої конструкції, яку за останні десятиліття створили «папєрєднікі» Дональда Федоровича і яку називають «світова архітектура», змусять українське керівництво шукати нові шляхи розвитку країни. Епоха протекторату, коли за українських політиків подумають і спустять з-за океану потрібне рішення, минає. Україна перестає
Прочитати…

Станислав Леонидович Дубиковский

Директор института “Социально-экономического развития” (сайт, Facebook). В течение долгого времени С.Л. Дубиковский работал в государственных организациях. В последние годы был членом различных общественных организаций. Был кандидатом на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины в феврале-марте 2015 года. В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая безопасность государства в условиях развития информационного общества» (Экономические науки). Является автором около 20 научных
Прочитати…