Головна » Український національний характер

Український національний характер

Нравственность общества – это сумма поведения каждого гражданина каждый день.

Великая надежда общества – индивидуальный характер.

Лорд Актон

 

Український національний характер

 

Вступне слово, лектор про себе.

1.55 хв. Тема «Український національний характер»

2.10 хв. Питання лекції:

 1. Поняття національного характеру.
 2. Властивості національного характеру.
 3. Складові (етнічні).
 4. Соціо-психологічні риси.
 5. Види свідомості.
 6. Способи передачі рис.
 7. Негативні та позитивні риси національного характеру.

 

3.20 хв. Довгий час вважали, що вивчення національного характеру – неможливе. Чи національний характер є сумою характеристик окремих індивідів? Характер особистості – не розкриває національний характер.

3.50 хв. Окремі соціопсихічні риси можуть бути елементами національного характеру.

4.10 хв. Ігор Сікорський: «Риси характеру народу мають вплив на його історичну долю».

4.50 хв. Поняття «національний характер» охоплює типові якості та психічні особливості етнічної групи (спільна територія, мова, історія, культура, звичаї, символи, вірування).

5.20 хв. Наші вірування – складник нашої свідомості.

6 хв. Українська мова – наша ідентичність, душа, формує нашу свідомість.

6.30 хв. Історія наша ведеться як мінімум від Трипілля (7,5 тисяч років), а не від Київської Русі.

7 хв. Буддизм, християнство – поширені в різних країнах. Але чітко визначені іудаїзм (Ізраїль), індуїзм (Індія), синтоїзм (Японія).

7.55 хв. Національний характер – ставлення етнічної спільноти до різноманітних сторін оточуючої дійсності, що виявляється в стійких стереотипах мислення, емоційних реакціях і поведінці.

8.14 хв. Національного характер – поєднання фізичних і духовних рис, що відрізняють націю від іншої.

8.30 хв. В буденній свідомості помітні відмінності між народами.

Кожній людині притаманні 2 види свідомості, що мають відношення до національного характеру:

 1. Стани властиві індивіду.
 2. Стани властиві групі індивідів.

Стани пов`язують індивіда з суспільством; утворюється суспільство з однотипними реакціями у формі почуттів.

9.40 хв. Національний характер – складова особистості.

10.57 хв. Класифікація народів за психологічними функціями.

Юнг виділив 4 психологічних типи:

 • Мисленевий
 • Емоційний
 • Сенсорний
 • Інтуїтивний

Всі типи можуть бути інтровертами або екстравертами.

12 хв. Мультинаціональна держава – політичне утворення, що знищує нашу націю.

В парламенті українець – лише кожний 10-й!

13 хв. Клод Адріан Гельвецій: «Правитель, що узурпує владу, стає деспотом. А деспотизм страшний ворог суспільного блага, що призводить до зміни характеру всієї нації (це спостерігаємо в Росії).

Цитує Клод Гельвецій, що пов`язав національний характер з системою управління, роботу «Про людину»: «Будь-який народ має свій особливий спосіб бачення й відчуття, який формує його характер, національний характер змінюється поступово чи миттєво. Чинник – зміни форми правління».

15.20 хв. Марія Іванівна Пірен (доктор соціологічних наук): «Національний характер – сукупність рис, що склалися історично у представників тієї чи іншої нації, які визначають звичайну манеру їх поведінки, типовий спосіб дій, що виявляється у відношення до побуту, освіти, праці, оточуючого світу, до своєї та інших спільнот».

Пам'ятник Богданові Хмельницькому 16.15 хв. – маємо багато добровольців, бо люди знають літопис (історію): визвольні змагання з часів Богдана Хмельницького не завершились

16.50 хв. На даний момент сформувалося ставлення до росіян: вороги, а до європейців – ще ні.

17.10 хв. Панславізм формується зараз, це не те саме, що «Русский мир» Путіна і Гундяєва  (за цією ідеологією об`єднуються ним три країни – Росія, Білорусія, Україна).

17.36 хв. Росія – фіно-угри та татаро-монголи, не слов`янська країна. Зараз в ній ще й багато арабів,

слов`ян – залишки.

19.12 хв. Від чого залежить тип національного характеру за професором Олександром Кульчицьким (українець, емігрував у Францію).

Аспекти психологічної структури українців:

 1. Расові
 2. Геопсихічні (територія проживання)
 3. Історичні
 4. Соціопсихічні
 5. Культуро-морфічні
 6. Глибинно-психічні

 

20.50 хв. Тільки людина з національною свідомістю може бути генієм у цій своїй країні.

22.30 хв. Треба, щоб вищі посади обіймали представники титульної нації.

Зараз в нас нема жодного!

23 хв. Раса – група людей, що мають спільне походження, певні успадковані антропо-біологічні, духовні і психологічні риси, які група витворила протягом своєї історії і довгого проживання на спільній території.

24.50 хв. Аристократи були ще за часів гетьманщини, залишки були знищені в часи УНР.

25.40 хв. Земля сприяла розвитку ліризму, закоханості в природу, спогляданню, спокою, але і відсутності активності (через плодородний грунт).

26.40 хв. Історичні чинники впливають на войовничість (було багато завойовників).

27.03 хв. – про це багато є в «Велесовій книзі»

Культура витворюються довгий час, починаючи праобразами етнічної міфології і закінчуючи сучасною поетичною творчістю. У нас традиції і звичаї пов`язані з політеїзмом.

27.50 хв. – «язичництво» – неправильний термін, було відання – знання, не вірування

28.15 хв. – Юрій Руф і Ігор Бойчук – сучасна поетика (про давнє і сучасне)

28.50 хв. Етнічна ментальність – Дух народу.

29 хв. Космополітизм (інтернаціоналізм) денаціоналізує особистість та позбавляє патріотизму – це шкідливе для нації!

29.50 хв. Національні відмінності – відмінності психології мислення, яка відображається у мові і розумовій творчості, що випливає з ментальності етносу.

30.25 хв. Українська мова формує більш лагідне та адекватне сприйняття світу.

30.44 хв. Дмитро Овсянников-Куликовський – український мовознавець, літературознавець, історик культури: «Яскравість національних рис прямо пропорційна рівню інтелектуальної обдарованості».

Геній в психологічному смислі завжди глибоко національний.

31.05 хв. – істоти нижче середнього рівня, слабоумні та ідіоти позбавлені національних ознак

31.40 хв. Національний характер найглибше відображається в культурі, інтелекті нації.

32.05 хв. Властивості національного характеру.

Національний характер – не є простою сумою якостей людей, це риси, які сформовані різними мірами та присутні у більшості представників етносу.

Неповторні – не риси чи їх сума, а структура характеру.

Мова йде про ступінь прояву певної риси в наборі, специфіку прояву.

33.16 хв. Працелюбність – риса національного характеру японців та німців.

Німці працюють економно, все прораховують, у японців – праця – самозречення, насолода, виявлення почуття прекрасного.

  Євреї та українці: тисячоліття співіснування

Слід риси характеру порівнювати з урахуванням загальної системи цінностей, яка залежить від способу життя та соціально-економічних умов.

34.15 хв. – нам занижують рівень життя, щоб не думали про вище, духовне, а займались особистим виживанням

Програма тотального знищення нації!

 34.40 хв. Джерелами становлення національного характеру:

 1. Сім`я, батьківський дім, рід.
 2. Природне оточення.

35.20 хв. Національний характер складається століттями, швидко не змінюється.

36.26 хв. Національні психологічні риси вирізняються консервативністю, стійкістю та незначною змінюваністю.

37.10 хв. – «Велесова книга» каже про Кия, Щека, Хорива – Русь, Чехію і Хорватію – основу слов`янського братства

38 хв. Риси національного характеру формують міцну сітку.

39.23 хв. Етнічні складники національного характеру.

Цитує Юрія Липу (теоретика, дослідника нашої нації):

«Кожна крапля іншої етнічної крові розходиться через кілька десятків поколінь по жилах всього народу. Кожна людина на глибині 500 поколінь теоретично має 1 мільйон предків».

40 хв. ХІХ століття, чеський біолог Грегор Мендель: «Групи крові підлягають законам спадковості.

Кожен етнос охочіше приймає споріднену йому кров, ніж чужинську».

41.05 хв. Світові вигідна змішувана: слабкі організми – постійна потреба ліків.

41.15 хв. Палеоантропологічні дані та гематологічні групи дозволяють українцям відчувати спорідненість з людністю Північної Італії, Балкан, Швейцарії, Південної Німеччини, Південної Англії, Чехії, Словаччини, окремих районів Франції.

90% українців мають групу крові А, АВ та О, мало В (фільм «Код нації»); росіяни та монголи – група В – складає 80%. Українці – спадкові арійці, росіяни – фіно-угри.

42.40 хв. Росіяни – не слов`яни. Слов`яни – українці, білоруси.

43 хв. Кожна нація має основні «первинні компоненти» (за Ю. Липою) та домішки  – іноетнічні гени.

43.23 хв. За заключенням Менделя, домішки є меншовартісні, швидко елімінуються, якщо нація моноетнічна. Але ми (як і більшість світу) – розчинені, маємо проблеми через це.

43.53 хв. Китай та Японія очистились від домішків білої раси, бо вони моноетнічні.

 

44.10 хв. Чотири складники пракультури (за Ю.Липою – письменник, поет, літератор, автор української геополітичної концепції, ідеолог націоналізму) – впливи на формування характеру.

І. Трипільська пракультура (суворіші умови життя).

Від малоазійців українці отримали у спадок:

 1. Терплячість.
 2. Мовчазну відвагу.
 3. Скромність.
 4. Обережність.

46 хв. – преса занижує кількість втрат від бойових дій

 1. Впертість у досягнення мети
 2. Вміння стійко сприймати невдачі

Ці риси в ділах та здобуваннях можуть відродитися.

47.30 хв. – знищення еліти (час козацьких Січей, УПА, голодомори, переселення), не вплинуло на зникнення перерахованих рис, вони генетично відроджуються

ІІ. Понтійська культура

48.40 хв. – культурний тип Причорномор`я (людність перемішана була з еллінським північним типом) Ольвія, Пантікапей існували 1000-у років, тісно пов`язані з Трипільскою культурою.

Понтійська культура близька чи ототожнюється зі скіфською.

49.40 хв. – слов`янські поселення Криму передували грецьким та татарським поселенням

51хв. – цитує професора Щербину про індивідуалізм українця, що протистоїть стадності, але улюблена справа змушує знаходити спільників та однодумців (гуртуватись)

51.45 хв. ІІІ. Готська культура – ІІ століття нашої ери (прийшли через Волинь)

Українці успадкували:

 1. Стійкість характеру.
 2. Військову та державну дисципліну.
 3. Дотримання угод.
 4. Організаційність.

Поєднання готського з понтійським типом дало тип запорізького козака (люди військові і водночас торгові).

52.45 хв. ІV. Київсько-руський період

Київська Русь проіснувала близько 700 років.

Політичні традиції дали:

 1. Дух волелюбності.
 2. Національної гордості (почав угашатись з ХVIII століття).

54 хв. Ще впливали інші домішки.

Лектор рекомендує працю «Призначення України» Ю.Липа (про інтернет-бібліотеку «Діаспоріана»).

54.40 хв. Домішки:

 1. Ті, що виявляються в антропології, – фізіологічні.
 2. Ті, що накладають духовний відбиток на національний характер, – імпрегнаційні.

Для імпрегнації має значення психологічний стан народу, ставлення до сусідів.

Імпрегнація – розчинення нашої свідомості і національного характеру, знищення традицій через насадження чужого, захисту мультикультурності.

56 хв. – захищаємо будь-кого, крім себе (українців), говорячи про татар, не говоримо про знищення ними слов`ян

56.20 хв. Українці неохоче вступали в шлюби з представниками інших етносів (частіше дівчата одружуються з іншими, але за певних умов).

57.10 хв. Українці не сприймали та ненавиділи руйнівників, гвалтівників, грабіжників, тому з кочівниками (татарами, печенігами, монголами) не зливались. Родова пам’ять передається через ДНК.

59 хв. – перешкодою до сприйняття кавказьких домішок (мусульман) була їхня релігія

Незначний вплив залишився на Причорномор`ї, Кубані та Донеччині. Характерні риси – войовничість, грубуватість, незалежність.

59.45 хв. Незначними є домішки кельтського та нормандських етносів (теж войовничі, мало організовані, дуже творчі) – варяги-кельто-скіфи.

 

2 година

 

 

Римська і фракійські домішки позначаються в галузі права, римське право було популярне у запорізьких козаків.

0.43 хв. В часи Русі в нас була виборна система, князів – обирали, влада не успадковувалась!

А спадкове князівство Русь й знищило.

1.56 хв. – щодо формування московського етносу, то більшість авторів пишуть про вплив угро-фінів і монгольських етносів. Найвідоміші праці Флетчера XVII сторіччя, Абеля – професора Оксфордського університету ХІХ сторіччя, Данилевського, Ключевського, Федотова, Ільїної, Новодворської

2.45 хв. Домішка антропологічно чужа зникає в короткий строк в моноетичних державах.

Залучення мігрантів для вирішення демографічних проблем робиться свідомо, щоб розчинити нашу націю.

4 хв. У нас – демографічна криза (смертність більше народжуваності).

4.55 хв. Соціопсихічні риси українського характеру пов`язані з етнопсіхічними.

5.25 хв. І. Нордійський тип – красива зовнішність, високий зріст, світле волосся, блакитні очі, довге обличчя, прямий тонкий ніс, розвинуте підборіддя.

Розумово: витривалість, правдолюбство, сила волі, пильність, любов до порядку, впевненість у собі, розсудливість; не терпить в інших – розхлябаності, пліткарства, нестриманості в поведінці і галасу; не вміє прощати, не любить каятись.

  Україну приречено. Де взяти надію? Де і в чому вихід?

Не вміє швидко знаходити друзів. Приятелює не з кожним, вибагливий до товариства, до оточення. Як не знаходить – вибирає самотність.

Понад усе цінує власну свободу, більш відданий громадянській ідеї, ніж родині.

Тип державного мужа, аристократа, полководця.

Він в усьому вивищується над натовпом.

Нордійська раса поширена: Скандинавія, Англія, Бельгія, Північна Німеччина, Франція.

8.10 хв. ІІ. Понтійський тип – середній зріст, темне волосся, довге обличчя, вузький прямий ніс, сірі чи сині очі.

Характер – творчі натури, закохані в життя, мистецтво, романтики, революціонери, змовники, ідеалісти, винахідники, пристрасні, обдаровані натури.

Притаманне творче горіння, нематеріальна духовна енергія, яка формує суспільство.

Приклад: Григорій Сковорода – формував свідомість, філософську думку.

Люблять усе вишукане, яскраві барви і рельєфні форми. Добрі проповідники, красномовні оратори.

Тип поширений на Піренеях, Корсиці, Сардинії, Італії, Франції, Південних Балканах, Північному Причорномор`ї.

Відомі промовці (історія) – Святослав Хоробрий, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Юрій Липа, Ярослав Стецько.

12.10 хв. ІІІ. Динарський тип – огрядні, високі, міцно збудовані, сильні фізично.

Веселі, співучі, люблять свій край, садибу, хату, чесні, горді, сміливі, але дуже вразливі, проте добродушні.

Природжені вояки, але роблять це у крайніх випадках.

12.42 хв. На думку професора Вадима Щербаківського це раса, котра витримала всі навали і збереглася через тисячі літ до наших часів.

Характерна почуттєвість – не для перетворення світу; вона переважає над пізнанням і волею.

Можуть досягнути успіхів за наявності добрих провідників.

Поширена раса в Альпах, Боснії, Герцоговині, Хорватії, Албанії, Австрії, Німеччині, Україні.

14.45 хв. Князівська верхівка були одночасно жерцями-мудрецями і полководцями.

16 хв. ІV. Остійський тип – повні, круглолиці, з невиразними простецькими рисами обличчя, часто з великим черепом, мають посередні розумові здібності, гарно пристосовуються до середовища, не виділяються серед мас.

Типовий дрібний міщанин з вульгарним смаками, намагається наслідувати моду, не має власної думки і точки зору.

Не вміє панувати над забаганками, слідує за своєю хіттю.

Розслаблений. Нерішучий, не буває твердим і відчайдушним.

Не бувають одержимі ідеями, не наділені талантами.

Працюють заради грошей, ніколи – заради ідеї.

В них не спалахує іскра творчого вогню.

18.55 хв. – думка лектора про прапор: має бути жовте – згори, блакитне – знизу; жовте – вогонь творіння, блакитне – матерія

19.30 хв. Дмитро Донцов писав, що «наукова праця остійця – це описовий безсистемний жанр»,

бо вони ворожі до систематизації і узагальнень.

Самобутні особистості, пророки, вожді, поети, борці для остійця – небезпечні.

Він – великий ледар і заздрісник.

Самотність його лякає. Любить колектив, як вівця отару.

Може бути небезпечним в критичній період історії.

21.21 хв. Співвідношення в історії України чотирьох типів не було однаковим.

Княжа доба: провідна верства – нордично-понтійський тип (активна позиція).

Типи проявляються через людей, генетичну пам’ять, спадковість.

Козаччина – правили ці ж два типи: нордичний та понтійський.

22.45 хв. XVII–XVIII століття – ще жила пам’ять про національну аристократію,

в XIX–XX столітті – ми її втратили.

23.08 хв. Расова структура сучасної України значно змінилась: переважає динарський тип – 44%,

остійський – 27% (1/3!!!), мішанина двох цих типів – 29%.

Є незначні залишки нордійського та понтійського типів, але вони практично зникли.

24 хв. Більшовицька диктатура з ідеєю безкласового суспільства найбільше зашкодила українській нації –  в суспільстві розгорнувся хаос («маскарад» за Ю.Липою).

Остійці прикриваються маскою державних мужів і успішно грають свою роль! «Не дай боже з хана пана» звучить дуже сучасно.

 Відбулась примитізація культури, йде рівняння на середнього споживача, спрощення взаємин в межах однієї верстви (сірої маси), тобто йде рівняння на більшість.

26 хв. Слід орієнтуватись на якість, особливо в створенні громади.

Поняття «інтелігент» – звульгаризоване, в ХХ столітті набуло зневажливого відтінку: «гнилий інтелігент», «корчити з себе інтелігента».

Переворот 1917 року зробили зпролетаризовані селяни, що оголосили себе диктаторами.

27.11 хв. Провідна верства – змужичена, з традиціями плебсу, що не здатний до організації суспільства. Турбота їх – втриматись на вершинах влади, тому пристосовуються до політичних течій, йде балансуванням між своїми і чужими, характерна відсутність переконань в національній ідеї, нездатність до волевих рішень заради ідей. Приклад – президент, 1-а особа.

28.25 хв. Порівняння ментальних цінностей.

Різниця ментальності є і в середині однієї нації, і між різними націями, вона полягає у різниці світосприйнятті провідників і мас.

29 хв. Слава, честь, гордість, відвага – цінності аристократії княжої доби.

Матеріальна вигода і багатство – цінності селянина та міщанина.

29.40 хв. Святослав Хоробрий – останній аристократ, що не підкорився:

«Віра християнина – уродство есть».

30 хв. В часи козаччини аристократія вже почала страждати «чревоугодием», думати, про свій вигляд. Зараз – все це посилилось. Це круто, модно.

30.40 хв. Занепад українського народу почався з виродження його провідної верстви!

Панує психологія наймитів, що не має життєвої творчої енергії.

31.25 хв. Способи передачі рис національного характеру:

 1. Генетичний (успадкування пам`яті, колективне підсвідоме).
 2. Соціо-психологічний (звичаєвий, традиційний).

Традиції – підпорядковані національному ідеалу вірування, способи мислення, почуття, прагнення, страждання, норми поведінки попередніх поколінь.

Християнство не змогло знищити наші традиції, зате взяло їх на озброєння.

Зміна ідеалів, ціннісних орієнтирів – веде до зміни традицій.

34 хв. Традиції – основний механізм інтеграції народу в єдине ціле. Позбудемось традицій – позбудемось нації.

Прийняття мультикультурного глобалістичного світогляду нищить націю.

Американець – раб стандартів (діють за схемами).

Англієць – раб традицій.

35.35 хв. Еліта Англії зберігала посвяту за друїстичними традиціями (є світлини, свідчення, Черчіль був посвячений таким чином), приховуючись за зовнішнім християнством.

Воронів – охороняють (данина язичництву).

36.50 хв. З залу – уточнення: Вогнеслав, націоналіст, рідновір.

  «Інфантильність у чоловіків», К.Мілютіна

Йдеться про традицію духовну, не зовнішню, яку боги передали людям. Перша з традицій – традиція ініціації, посвяти. В результаті людина переходить до іншого стану, помирає для минулого і заново народжується.

«Український національний характер», В.Фіалковський

39 хв. Дмитро Чижевський, «Нариси з історії філософії на Україні», описав основні позитивні та негативні риси національного характеру.

Позитивні: емоційність, чуттєвість, ліризм, сентименталізм, працелюбство, гостинність, прагнення до освіти, статичність у сімейних відносинах, прагнення до духовного життя, повага до старших, мужність, здоровий оптимізм, прагнення до незалежності.

Негативні: взаємне нерозуміння (нема єдності в національно-патріотичному середовищі і зараз), схильність до анархізму (страждає співпраця), неузгодженість між словом і ділом (обіцяють – не роблять), невизначеність, мрійливість (ландшафт сприяє), імпульсивність, індивідуалізм.

43.34 хв. Національний характер – сукупність рис, які склалися історично у представників певної нації, що визначають звичну манеру їх поведінки, типовий спосіб дій (у побуті,оточуючому світі, праці, ставлені до своєї та інших спільнот).

44 хв. Усвідомлення теми сприятиме відродженню нації.

Ресурси на «Фейсбуці»:

А) психологічна група «Усвідом себе українцем»

Б) Володимир Петрович Шаян – помер в 1974 році – низка студій (їх звели учні):

«Віра предків наших» (про традиційне походження, лінгвістичний аналіз, духовні пошуки).

Що це – стан святості? Як в ньому перебувати? – На все є відповіді.

Є студії по світочам: Сковороді, Франку, Лесі Українці, Шевченку.

Язичницька, народна музика, спів (несуть енергію нашої природи, нації).

В) Група «Археологи України» – що у нас знайдено, які експедиції відбуваються.

48.30 хв. – про започатковані студією соціальні проекти

З 49 хв. – про книгу Людмили Калашникової «Уклін Вам низький!»

До 53 хв. – заклик до донорства

55.50 хв. – питання і відповіді:

Інститут загальної і політичної психології, Наталія Іванівна Череповська:

 • про національну державу і політичну державу;
 • чи є статистика про кількість етнічних українців на «Євромайдані» і в АТО.

Політичну державу – маємо зараз, приймає рішення, що не вдовольняють потреби титульної нації.

Національна держава – відстоює інтереси титульної нації.

«Україна – для українців» – думка лектора, неукраїнці не мають нав`язувати свої звичаї, ментальність і т.п. (приклад – татари).

Лектор про перемогу Джамали: неукраїнка, про неУкраїну, виграла від України! Це нонсенс.

 На етнічному принципі побудувати державу зараз вкрай важко, бо ми – розчинені, необхідна просвітницька діяльність! Має бути одна державна мова.

 

3 година

На виступі лектора в Полтаві не сприйняли подану ним ідею про державну мову (бо волонтери  – російськомовні та з інших етносів).

2.27 хв. – слухачка пропонує переставити акцент на громадянську свідомість і українськість: згадується Степан Бандера, його думка про три види ставлення українців до інших:

 • йдуть в ногу з нами – побратими;
 • толерантні – толерантне ставлення;
 • вороже ставляться – вороги.

У Юрія Міхновського – по-іншому.

За даними лектора статистики по «Євромайдану» і АТО щодо національностей нема.

Японія – приклад національної держави.

Індія має пріоритет – свої традиції, хоч і багатонаціональна держава.

4.30 хв. – уточнення з залу:

основна тема Степан Бандера – побудова української держави;

відомі й інші приклади: в Італії – найрадикальнішими фашистами були італійські євреї, але вони сповідували католицизм, не свою віру;

Україна має будуватись на українській традиції (ми не Всесвітня Україна – для всіх, а робочо-селянську Україну вже мали).

6.10 хв. Земля – поєднана з кров`ю.

Слухачка радить прочитати книги Павла Штепи «Московство», «Українець і москвин», на його думку ті інші, хто довго живуть тут, стають своїми.

7.25 хв. Думка з залу: Донбас – залишились неукраїнці, асимілювались з росіянами.

Статистика будується на самоідентифікації.

Жінка аргументує про самоідентифікацію:

А) є етнічна (єврей, росіянин, татарин);

Б) є національна (українець).

8.45 хв. Слухач: як ви будете відрізняти українців, по крові (генетична експертиза)?

9.20 хв. – репліка з залу: пільга для українців – пріоритет їх традиціям; про помилку Третього Рейху (спирались на Ганса Гюнтера, а він кров ставив на 1-е місце)

10.45 хв. Лектор: «Мало сказати, я – українець, треба щось зробити!»

11.05 хв. – скільки людей знищило християнство, згадаймо! Райх і комуністи були значно пізніше.

11.40 хв. Слухач про самоідентифікацію, наводить приклади:

ставлення японців до неяпонців (кайдзі – нижча раса);

євреїв до неєвреїв (гоїв).

12.12 хв. З залу: в Україні зараз розрізняють три наріччя: південно-східне; південно-західне; поліське.

13.30 хв. – остійський тип – як з`явився?

4 типи – 4 стани суспільства:

 1. жрецтво,
 2. військові,
 3. торговці,
 4. нижчий тип.

15.10 хв. – занепад Київської Русі почався з прийняттям християнства!

15.40 хв. – найдієвішим варіантом впливу став підкуп (!), до того ж знівелювалась система передачі знань

З княжої доби почалось роз`єднання через прагнення особистої вигоди. Головними стали власні інтереси.

17.15 хв. Зрада духовна (прийняття християнства) переросла в матеріальну.

В часи козаччини імперія вже підкупала старшину. Так маємо неоднозначне ставлення до отамана Сірка: специфічний характер, проросійські погляди. Зрадив козаків, пішов на Крим, в результаті

Москву не взяли.

18.10 хв. – про еліту, аристократів, хто може ними бути зараз?

Є люди, що можуть претендувати, але ще не стали елітою, вони захищають і сповідують традиції, мову, культуру.

У нас панує еклектика: поєднання непоєднуваного.

«Український національний характер», В.Фіалковський

Віктор Фіалковський

Аристократ має сповідувати українську Україну, має жити для нації (приклади – Ю.Липа, Міхновський, Грушевський, але з натяжкою), еліта УПА, дисиденти 70-ки (Степан Хмара).

Треба вирощувати нову генерацію!

16.06.2016 в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбулась лекція студії «Етнопсихологія — усвідом себе українцем!» на тему: «Український національний характер», лектор – Віктор Фіалковський (Зореслав Воля).

 

30.09.2016

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку