Головна » Запобігання і протидія поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні, Є. Васильчук

Запобігання і протидія поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні, Є. Васильчук

1 година

Канд. істор. наук Андрій Блануца представляє лектора і тему лекції.

2.13 хв. Епікур: «Найвище насолода у житті кожної людини – філософська бесіда із друзями». Лектор – про наукові пошуки та дослідження.

Актуальність теми – безсумнівна!

3.40 хв. Неконвенціональні (насильницькі) методи політичної боротьби набувають значення і поширені на сході України.

4.13 хв. – відео:

Про розуміння національної безпеки; екстремістку діяльність та об’єкт її зазіхань.

Екстремістська діяльність не досліджувалась у нас в країні, бо недооцінювалась; про доктринальний документ «Стратегія національної безпеки» і застереження в ньому.

Що таке екстремістський радикалізм? – Визначення цього у нормативно-правових актах нема!

Література та дослідження стосуються окремих фактів (певних гасел, випадків пошкодження чогось і тому подібне).

Що мотивує екстремістку стратегію певних спільнот? Вагоме значення має аналіз окремих ідейно-політичних документів.

Що визначає специфіку активності, що екзальтує та спонукає до агресії?

Андрій Блануца, Євген Васильчук

Андрій Блануца та Євген Васильчук

Чисельний показник членів екстремістських угруповань стосовно кількості населення України – несуттєвий, а суспільний резонанс їх дій (напруження в політичному чи релігійному житті) – вагомий. Достатньо 2-3 особи екстремістсько-мотивованих та екзальтованих осіб, щоб спровокувати, спричинити масові сутички, викликати заворушення, призвести до людських жертв.

Існує два табори екстремістського середовища в Україні:

 1. Ультраправі

Праві – більш організовані, більш мобілізовані, значно небезпечніші.

 1. Ліві радикали

Ліві – не мають визначального впливу у суспільстві, діють у віртуальній площині (переважають інтелектуальні дискусії), мають соціально-культурне значення, не суспільно-політичне.

Були ліворадикальні вияви, що містили ознаки загрози терористичної діяльності: події 2000-х років, справа одеських комсомольців; вони були своєчасно знешкоджені.

Про книгу «Російський екстремізм в Україні». Події на сході України виникли не в 2013–2014 роках, угруповання функціонують з 1991 р. – з моменту набуття незалежності.

Чому ця діяльність випала з поля зору правоохоронних органів?

Окремі екстремістські представники були депутатами – Павло Губарєв (Донецьк).

Особлива небезпечність: в їх лавах були представники органів безпеки Російської Федерації.

18.20 хв. На сході України спостерігаємо розгортання діяльності воєнізованих угруповань, поширення наклепницької провокаційної інформації, що дискредитує діяльність вищого керівництва нашої держави, нагнітання та екзальтацію протестних настроїв.

19.15 хв. Екстремістські спільноти не функціонують лиш завдяки підривній діяльності спеціальних служб Росії. Грають роль соціально-економічної, соціально-політичні та соціально-культурні чинники.

20.25 хв. П. Губарєв ще 2005 р. не приховував свою діяльність, давав інтерв’ю.

21 хв. Проблема профілактики, запобігання та протидії екстремістській діяльності – несформоване нормативно-правове забезпечення, відсутність визначень екстремізму та радикалізму.

Вияви екстремізму кваліфікуються лише як вияви хуліганства, незаконне поводження з боєприпасами, вибуховими речовинами, масові безпорядки і т.п.. Окремі положення зафіксовані в Конституції та окремих законах, але адекватна законодавча база – відсутня.

25.45 хв. – про недоліки деяких законопроектів

26.56 хв. – про заборону нацизму та його проявів Нюрнберзьким трибуналом

27 хв. Причини такого стану законодавства:

 1. Тривала неготовність та нерозуміння суспільства до реальності загроз і викликів (наявність громадянських об`єднань, що займаються воєнною підготовкою, – трактується як патріотичний захід).
 2. Неналежне опрацювання досвіду інших країн.
 3. Популістська експлуатація терміну «екстремізм».
 4. Законні побоювання юристів і політиків щодо можливості неправильної експлуатації антиекстремістського законодавства.
  Эзотерические советы

З 29 хв. відео:

Цитує Олександра Кагалкіна – російського дослідника німецького фашизму (лекцію 2008 р.) – про фальстарт і підміну. Термін «політичний екстремізм» використовувався для деформації політичних опонентів, а не стосовно реального явища. Про побоювання в середовищі юристів і політиків щодо законодавчих актів на теми екстремізму, що могли стати палкою на два кінця, якою зручно було б бити політичних противників-конкурентів. В результаті – в нашій державі відсутня анти-екстремістське законодавство.

Лектор – про свої пропозиції щодо подібного законодавства, що мало б носити профілактичний характер.

Екстремізм важливо попереджати!

(Приклад щодо заходів, важливих напередодні 7 листопада)

Про необхідність роз’яснювальної роботи зі сторони держави з громадянами та їх об’єднаннями щодо проведення їх діяльності у правовому руслі.

35 хв. – важливість винесення офіційних попереджень за екстремістську діяльність (спалення певних предметів може екзальтувати настрої, створити надзвичайну подію)

36.55 хв. – слід унормувати проведення масових заходів

Стаття 39 Конституції України – про права громадянських зібрань та завчасність повідомлення органів внутрішніх справ щодо цього.

Ще додатково діє Постанова УРСР 1988 року про проведення масових заходів, що вже застаріла з усіх позицій.

Проблема в терміні «завчасно».

39.20 хв. Є Постанова Конституційного суду щодо терміну «завчасно»; де «завчасно» – час, необхідний для повідомлення відповідних структур і можливості забезпечення ними громадського порядку (трактування нечітке).

40.20 хв. – все

Питання і відповіді:

41 хв. – щодо використання праць і напрацювань лектора

42.10 хв. – щодо вільного продажу зброї

Дискусійне, але очевидно, що суспільство абсолютно не готове до цього, немає культури поводження зі зброєю, не готове законодавство щодо відповідальності за неправильне її використання.

44.50 хв. – щодо законодавчих розробок з цього питання у сусідніх державах, чи годяться вони для нас

Росія, Молдова, Таджикистан, Білорусь – мають відповідні нормативні акти. Законодавство Німеччини – найсуворіше в Європі, мають подібні закони і США.

Злочинні посягання на життя і безпеку громадян – сурово переслідуються законодавством.

46.15 хв. – щодо люстрації у органах МВС, СБУ

В нас це питання політичної і ділової культури, менше стосується виявів екстремізму.

Присяга на вірність Україні і українському народу – має бути священним актом. Всілякі інші прояви слід кваліфікувати як державну зраду та інші правопорушення.

Шпигунство, зради інтересам батьківщини – сурово караються законами інших держав (наводяться приклади відомих ув’язнених з різних країн).

49.45 хв. Конституція проголошує можливість невиконання завідомо злочинних наказів.

50 хв. – про міліціонерів, що звільнились, а тепер пішли в приватну охорону; щодо приватних армій, «Укропу» і т.п.

Лектор поділяє позицію ЄС: усі приватні армії мають бути інтегровані у державні структури, всі інші слід оголосити поза законом!

  Таври. Історія та археологія (Крим)

52 хв. – чи не являється боротьба з екстремізмом також екстремізмом?

Екстремізм – багатоликий, є випадки, коли населення доведено до краю, його громадянські права і свободи подавлені і ущемлені, а це викликає екзальтовані форми супротиву.

Авторитарні режими та їх тиск на громаду може розцінюватись як прояв екстремізму (державний екстремізм).

В РФ в 2002 р. був створений громадянський рух «Движение против государственного экстремизма», направлений проти політичних утисків опозиції.

53.50 хв. – екстремізм – наслідок, але де причина?

Екстремізм соціально обумовлений (його породжує криза суспільства), але схильність до нього мають особи з нестабільним складом психіки. Тобто вияв екстремізму – результат симбіозу індивідуального психоемоційного стану людини з кризисними соціальними умовами.

55.50 хв. – закон може бути способом подавлення одної ідеології іншою

Саме тому, через побоювання подібного використання законів, в нас антиекстремістське законодавство не прийняте. З точки зору лектора – наше законодавство має акцентуватися на питаннях діагностики та профілактики.

58.50 хв. – про присягу посадовців

 

2 година

 

Будь-яке масове міроприємство вимагає відповідного рівня супровідної охорони.

Задача відповідної посадової особи – попередити загрози життя громадян, незалежно від їх політичних поглядів.

Приклад поведінки окремих посадовців при подіях 2013-2014 рр., коли вони суб’єктивно трактували присягу на вірність (свої особисті інтереси поставили вище інтересів суспільства).

Євген Васильчук

Євген Васильчук

З хв. – щодо Інституту стратегічних досліджень

Утверджений у 1992 році з ініціативи Президента України. Функціонує виключно з коштів держави.

4.35 хв. – щодо права на життя: забезпечення хлібом та водою (задекларовано документами ООН) та його зв’язок з виявами екстремізму

Кожна держава – учасниця ООН – виходить перш за все з національних інтересів (спершу ми – потім всі інші).

У світі 1,5 млрд. осіб – на межі голоду, тобто багато країн Азії, Африки мають отримувати допомогу, не лише Україна.

7.30 хв. – уточнення попереднього питання

Україна проголошує себе соціальною державою, що означає здатність забезпечити належний рівень здоров’я і життя населення!

Питання в тому, наскільки вона в змозі їх виконувати.

9.50 хв. – щодо роз’яснювальної роботи (деталізація)

Мають впровадити її:

 1. Центральні виконавчі органи (наприклад, Міністерство молоді та спорту).

2013 рік – доповідач отримав грант Президента України за свої розробки.

2.Всеукраїнські і регіональні громадські молодіжні організації.

3.Міністерства соціальної політики та праці – допомога через соціальні центри.

4.Правоохороні органи і т.д..

13 хв. Чому «пропустили» екстремістську діяльність ще на початку 90-х років? Чи дії «Правого сектору» і партії «Свобода» мають ознаки екстремістської діяльності?

Лектор вважає, що відповідні структури не дооцінили небезпеку і не інформували відповідні вищі підрозділи.

Діяльність «Правого сектору « і «Свободи» має специфічний характер, вони намагаються вибороти симпатії населення і просунутись в політиці. В окремих випадках їх дії перебувають на межі з правом, про події 31 серпня 2015 року під Верховною Радою, про принцип презумпції невинуватості в правовій державі.

  «Давньоруське минуле в історичній культурі України та Росії ХVІІ - XX сторіч», лектор Ярослав Затилюк

18.18 хв. Чого домагаються екстремісти?

 1. Взяття та утримання влади.
 2. Дестабілізація громадсько-політичної ситуації.
 3. Виражають спотворене розуміння громадсько-політичного життя через специфічний психоемоційний стан окремих осіб.
 4. Радикальні та екстремістські гасла – гарне прикриття для різного роду авантюристів та організованих злочинців, що ділять та перерозподіляють власність.

Приклад зі світової історії.

Протиправна деструктивна діяльність – глобальне явище.

25.30 хв. – про Коран та деякі його положення

Субкультурні та релігійні ідеї та практики широко використовуються в екстремістських цілях. Питання завжди полягає в інтерпретації положень релігійної доктрини окремими особами.

В ісламі є течії, що мало сумісні з офіційною мусульманською доктриною, які возводять насилля та зло до певного ступеня, для того щоб мотивувати осіб на соціально деструктивні дії.

Будь-які догмати можна хибно трактувати.

29.13 хв. – про масонство, міжнародний уряд, їх фінансування

Згадуються роботи Джона Колемана про Римський клуб, Більдельберзький клуб та світовий уряд, концепція «Золотого мільярда» та інші, ложу П2, фільм «Саламандра» Франка Неро!

Квазідержавні утворення, що прагнуть паралельного управління суспільством мають давню історію. Створюються за допомогою розвідувальних структур, часто як провокація до дестабілізації обстановки, щоб упередити небажані політичні зміни в структурі певної держави.

33.50 хв. – що робити коли насилля себе узаконило?

Лише в субкультурі панків майбутнього нема.

«Будущее неизбежно» – Владимир Ольховский

Будь-яке політичне явище має соціальну природу. Населення заслуговує те, що хоче.

2003 р. Рада Європи видала документ «Про загрозу екстремізму», де прописана принципова позиція цивілізованих країн щодо форм конвекційної політичної боротьби. Екстремізм однозначно визнається злом, а зло належить викорінювати всіма доступними засобами.

37 хв. – про останні події Франції, чи є загроза тероризму у нас, щодо ІГІЛ,чи є загроза тероризму у нас

В ланцюжку «екстремізм – радикалізм – тероризм» важко відстежити грань, що їх розділяє. Масова свідомість їх сприймає однаково.

Види:

Радикалізм – специфічний спосіб мислення, що прагне революційної трансформації суспільства.

Екстремізм – публічне транслювання певних радикальних ідей, спроба втілення їх в життя, участь у діяльності незаконних воєнізованих формувань та угруповань, зазіхання на безпеку держави, розповсюдження провокативної інформації.  

Тероризм – крайня форма екстремістської діяльності: підпали, захоплення заручників, вибухи і т.п..

Майдан доповідач розцінює як загальнонаціональну трагедію (громадянське протистояння) (читати: Хто вприскує в миролюбну кров українців екстремізм?).

Так Андрій Іванович Денікін свої підлеглих за громадянську війну не нагороджував, вважав, що в ній нема переможців та переможених.

17.02.2016

 

25.11.2015 в Будинку вчених НАН України канд. політ. наук, доцентом кафедри історії України та  суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету  Євгеном Олеговичем Васильчуком була прочитана лекція на тему «Запобігання і протидія поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні».

 

«Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у сучасній Україні», Є.В.Васильчук

Книга: Субкультурний молодіжний радикалізм

Книга: Російський екстремізм в Україні

Книга: Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України

Добавить комментарий

Підписатися на розсилку